[ Annons ]

90 procent av flerbostadshusen kopplade till näten. Fjärrvärmen ökar sina marknads­andelar trots kritiken mot höga priser. Under 2011 värmdes 86 procent av ytorna i flerbostadshus med enbart fjärrvärme, visar Energimyndighetens statistik.
Publicerat 4 februari, 2013

Fjärrvärmen ökar sina marknadsandelar

90 procent av flerbostadshusen kopplade till näten. Fjärrvärmen ökar sina marknads­andelar trots kritiken mot höga priser. Under 2011 värmdes 86 procent av ytorna i flerbostadshus med enbart fjärrvärme, visar Energimyndighetens statistik.

Under senare år har en del fastighetsägare irriterats över höga fjärrvärmekostnader och övergått till värmepump. Men det är ändå fjärrvärmen som tar marknadsandelar i flerbostadshus och lokaler. En trend som är tydlig i Energimyndighetens statistik för flerbostadshus och lokaler som sträcker sig över flera år.

[ Annons ]

2007 värmdes 82 procent av ytorna i flerbostadshusen av enbart fjärrvärme. 2011 hade siffran ökat till 86 procent. Även i lokaler har den ökat. Men fjärrvärmens marknadsandel i flerbostadshusen är ännu högre menar Sven Werner, professor i energiteknik och fjärrvärme vid Högskolan i Halmstad.
– Många använder fjärrvärme parallellt med ett annat uppvärmningssätt, till exempel värmepump. I Energimyndighetens statistik bokförs det som övriga uppvärmningssätt. Min bedömning är därför att marknads­andelen för fjärrvärme i flerbostadshus var omkring 90 procent för 2011, säger Sven Werner.

Monopolet och den ensidiga prissättningen är en nackdel.
Per Forsling, energi­expert, Fastighetsägarna Stockholm

Stora fastighetsvärmepumpar, typ berg-, sjövatten- och jordvärme, har lyfts fram som intressanta alternativ. Enligt Energimyndigheten står dessa för cirka fyra procent av uppvärmd yta. Men det statistiska underlaget är begränsat, och det är svårt att dra några slutsatser.
–?Vi har lite osäkra siffror för värmepumparna, man kan inte säga att de tappar, men inte heller att de ökar på marknaden, säger Lars Nilsson som tagit fram statistiken vid Energimyndigheten.

Fast Svep (Svenska värmepumpföreningen) visar på ökad försäljning av stora fastighetsvärmepumpar och ökad installerad effekt de senaste åren. 2009 såldes 1 471 pumpar, 2010 ökade det till 1 921 pumpar och 2011 2 029 stycken. Enligt Svep ersatte 11 procent av de sålda systemen gamla värmepumpar. Resten borde vara nya installationer. Fast det har tydligen inte gett utslag i energistatistiken ännu.

Andra källor tappar marknad. Oljan är snart borta och så även direktverkande el.
–?Fjärrvärmen är uppskattad av våra medlemmar för tekniken och funktionen, men monopolet och den ensidiga prissättningen är en nackdel, kommenterar Per Forsling, energi­expert vid Fastighetsägarna Stockholm.

Med blicken mot framtiden ser han förändringar som kan bromsa fjärrvärmens expansion, bland annat planerna på prövning av prisförändringar, vilket utreds av Energimarknadsinspektionen.

___________________________________________________

Nu provar man en dialog med fjärrvärmebolagen

Med Prisdialogen hoppas Riksbyggen, Sabo och Svensk Fjärrvärme på bättre samarbete mellan kund och producent på fjärr­värme­marknaden.

Med kansliet på plats drar de första lokala samrådsmötena igång i vår.
– Alla tidigare försök att hitta modeller för prisutveckling och prisnivåer har misslyckats. Därför kände vi att det var dags att hitta en möjlighet till dialog, säger Prisdialogens ordförande Kurt Eliasson, även vd för Sabo.

I lokala samrådsmöten ska kunder och leverantör komma överens om en prisändringsmodell, där företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar framgår. Denna skickas till det centrala kansliet för granskning. En modell som fått kritik för att vara tandlös, eftersom det inte finns några sanktioner för den leverantör som inte sköter sig.
– Jag håller inte med om det. Som leverantör ställer man ett löfte till marknaden om hur man kommer att agera. Att bli utesluten skulle innebära ett så stort förtroendeproblem att jag ser det som osannolikt, säger Per Holm, energi­expert på Sabo.

Än så länge representeras kundsidan enbart av Sabo och Riksbyggen.
– I nuläget har jag svårt att tro att vi går med. Vi har väldigt lite att tjäna på det, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Men han menar att Prisdialogen trots allt är ett steg i rätt riktning tack vare att det ger kunden en möjlighet att göra sin röst hörd.
– Men än så länge väger invändningarna tyngre. Som att det inte finns andra sanktioner än att fjärrvärmeleverantören kan bli utesluten, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]