[ Annons ]

Ny statistik från Svensk Fjärrvärme visar att klimatpåverkan från fjärrvärme minskat med 16 procent från 2010 till 2011. Samtidigt vad 2011 ett varmare år.
Publicerat 18 december, 2012

Fjärrvärmen minskar sina klimatutsläpp visar ny statistik

Ny statistik från Svensk Fjärrvärme visar att klimatpåverkan från fjärrvärme minskat med 16 procent från 2010 till 2011. Samtidigt vad 2011 ett varmare år.

Undersökningen omfattar 349 fjärrvärmeorter i landet och visar nu att klimatpåverkan från fjärrvärme minskat med nästan 780 000 ton koldioxidekvivalenter från 2010 till 2011. Enligt Svensk fjärrvärme beror det på att vädret var varmare och kunderna köpte mindre värme men de säger också att utvecklingen visar på att fjärrvärmeföretagen har moderniserat sin produktion.

[ Annons ]

Statistiken baseras på en beräkning av energieffektiviteten och klimatpåverkan i hela kedjan.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]