Jon Svärd är energiexpert på Kraftringen.
Publicerat 19 februari, 2024

Fjärrvärmeleverantören som gillar värmepumpar

När Bostadsområdet Råbylund i Lund står klart kommer det att försörjas av ett system där flera energislag samverkar.

En etapp är redan klar och samtliga fem etapper skall stå klara under 2026. Redan nu är det klart att området kommer att försörjas av ett energisystem tämligen unikt just för Råbylund i sydöstra Lund.

Det handlar om ett samarbete mellan Heimstaden, som är byggherre och ägare, Magnolia Bostad som drivit projektet och energibolaget Kraftringen.

[ Annons ]

Utgångspunkten och en grundförutsättning var att energianvändningen maximalt fick uppgå till 42 kWh/kvadratmeter och år. En beställning som Kraftringen var villiga att ta sig an. Jon Svärd är energiexpert i Kraftringen och har projektlett Kraftringens arbete med energisystemet på Råbylund. Han berättar hur man efter kundens krav har designat anläggningen genom att kombinera olika energikällor på nya sätt för att kunna skapa ett effektivt energisystem.

Det är just kombinationen av flera olika uppvärmningsformer som gör projektet speciellt. Här kombineras fjärrvärme, värmepump, värmemagasin i ackumulatortankar, elenergilagring i elbatteri, solceller el och solceller med el och termisk värme. En energilösningen som samverkar i ett styrsystem som kommunicerar med ett övergripande styrsystem som alltid prioriterar den mest gynnsamma energikällan.

Att kombinera fjärrvärme och värmepump är något som fjärrvärmebolag inte alltid är positiva till. Problemet, ur deras perspektiv, är att det ur produktionshänseende inte är optimalt om man blir enbart en leverantör av spetsvärme.

På så vis vänder vi på det traditionella förhållandet där värmepumpen är bas och fjärrvärmen spets.

Men Jon Svärd menar att framtiden finns i denna typ av lokala hybridlösningar.

– Den traditionella fajten mellan värmepumpabranschen och fjärrvärmebolag känns förlegad. Vi kan se en trenden där ekonomin kommer i andra ledet. Fler och fler ställer krav utifrån att minimera mängden köpt energi, säger Jon Svärd.

Råbylund i sydöstra Lund ska stå helt klart 2026.

Att beskriva exakt hur prioritering mellan olika energislag sker i detta fall blir en komplicerad beräkning utifrån olika viktningsfaktorer. Men i korthet handlar det om att kunna utnyttja solelsproduktion till att driva värmepumparna. Då blir både driftskostnad och mängden köpt energi låg. Men på vintern då det behövs mer köpt el för att driva en hårt arbetande värmepump gynnar viktningsfaktorerna att köra enbart fjärrvärme.

– På så vis vänder vi på det traditionella förhållandet där värmepumpen är bas och fjärrvärmen spets. Här blir det alltså tvärtom, säger Jon Svärd.

Rent fastighetsekonomiskt kan det låta som en dålig affär att inte i varje givet ögonblick styra mot det billigaste energislaget? Inte nödvändigtvis, menar Jon Svärd.

– Vi ser allt oftare att fastighetsägare möts av banker som ställer krav på ett uppvisa en grön profil för att få bättre lånevillkor.

Med andra ord. Det man möjligen förlorar på att i vissa stunder inte köpa den absolut billigaste energin kan man ha igen på lägre räntekostnader.

Här kommer hybridsolceller att leverera både el och termisk energi från solen. Den termiska energin hämtas även om solen inte lyser eftersom panelerna värms av omgivande lufttemperatur.

– Det ger oss möjligheten att hämta solenergi även under nattetid. I övrigt handlar det lite förenklat om att lagra och flytta överskottsenergi från dag till natt och att förlänga solsystemets varaktighet över traditionell säsong, berättar Jon Svärd.

Magnolia Bostad har drivit projektet på uppdrag av Heimstaden, där är Joel Sandler är projektutvecklare:

– Det är verkligen roligt att vara delaktig i ett sådant här fint projekt där Heimstaden har satsat mycket på ett smart energisystem. Utvecklingen inom området går framåt i snabb takt. Den valda energilösningen hade för bara fem år sedan känts som en utopi inom området, särskilt för flerbostadshus.

Joel Sandler är säker på att Råbylund kommer vara ett bra referensprojekt framöver och att vald energilösning kommer att vara standard i de flesta nyproducerade flerbostadshus inom de kommande fem åren.

– Vi måste helt enkelt utnyttja våra hållbara energikällor och lagra den energin på ett smart sätt för att kunna förbruka den när det behövs, säger Joel Sandler.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]