[ Annons ]

Publicerat 19 november, 2015

Fjärrvärmedom kan få allvarliga konsekvenser för fastighetsägare

En dom i Stockholms tingsrätt ger Växjö kommun rätt att tvinga fastighetsägare koppla upp sig till fjärrvärmenät. Det kan få konsekvenser för andra fastighetsägare menar representanter för fastighetsnäringen.

Ärendet som nu avgjorts i Stockholms tingsrätt rör ett område i Växjö som exploateras för nya småhus. Där kräver kommunen att de 500 villaägarna även ansluter sig till fjärrvärmenätet som ägs och drivs av Växjö Energi, kommunens eget kraftbolag. Enligt Växjö kommun är det av miljöskäl. Man menar att fjärrvärme är det bästa alternativet.

[ Annons ]

Det upprörde Svenska Borrentreprenörer, en branschorganisation för installatörer av bergvärmepumpar, som ansåg att Växjös agerande är konkurrensbegränsande, inte minst för att bergvärme ur miljösynpunkt är minst lika bra som fjärrvärme. Att låsa upp fastigheterna innebär även att det inte finns något skäl för villaägarna att installera solvärme eller andra miljövänliga alternativ. Konkurrensverket var av samma uppfattning och drev det till rätten.

Nu har tingsrätten i sitt beslut valt att varken bedöma miljöpåverkan eller om konsumenter drabbas. Tingsrätten menar att Växjö kommun inte är konkurrerande part i sammanhanget eftersom man inte tillverkar värmeprodukter utan endast säljer tomter. På det sättet undviker man att ta ställning i konkurrensfrågan.

– Vi kan konstatera att vi och tingsrätten tolkar lagen på olika sätt. säger Magnus Jonson, biträdande avdelningschef på Konkurrensverkets juridiska avdelning till Fastighetstidninge

– Men yttersta syftet är att skydda konsumenterna och då borde man kunna göra en lite vidare tolkning av lagen. Det finns lika bra alternativ ur miljösynpunkt och då ser vi inte att det är i det allmännas intresse att förbjuda andra alternativ.

Konkurrensverket har ännu inte tagit ställning till om domen ska överklagas till Marknadsdomstolen.

I en debattartikel i Dagens Samhälle varnar Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Byggindustrier för konsekvenserna om Växjö kommuns beslut sprids vidare:

”I praktiken innebär Växjö kommuns krav på anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet en ny typ av kommunalt särkrav. Om domen står sig kommer det bli fritt fram för fler kommuner att kräva anslutning till det kommunala fjärrvärmebolagets nät.” Representanterna för fastighetsägarna och byggindustrin pekar även på risken att få ökande kostnader som man inte kan ta sig ur:

”Utöver detta innebär tvångsanslutning till fjärrvärme att fastighetsägaren inte har möjlighet att påverka priset för värmen genom att välja en annan uppvärmningsform, utan är helt utelämnad till det kommunägda fjärrvärmebolagets prissättning. Kommunen hävdar att fjärrvärme är billigt för fastighetsägaren, men vad hindrar kommunen från att höja fjärrvärmetaxan?”

Läs debattinlägg i Dagens Samhälle

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]