K-Fastigheter ökade förvaltningsresultatet cirka 29 procent under andra kvartalet

Fastighetsbolaget K-Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 63,0 miljoner kronor (49,0), en ökning med 28,6 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 42,3 miljoner kronor (34,5), en ökning med 22,6 procent mot föregående år. Förvaltningsresultatet uppgick till 25,1 miljoner kronor (19,5), en ökning med […]

Oscar Properties förvärvar två fastigheter och avyttrar sju

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har tillträtt två fastigheter till ett värde om 343,5 miljoner kronor och frånträder samtidigt sju fastigheter till ett värde om 340 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. De förvärvade fastigheterna om cirka 23 000 kvadratmeter omfattar dagligvaruhandel samt en skola om cirka 6 000 kvadratmeter. Fastigheterna genererar tillsammans ett årligt driftnetto […]

Beijer Almas dotterbolag avyttrar tyska S&P Federnwerk

Verkstadsbolaget Beijer Almas dotterbolag Lesjöfor tecknar avtal om att avyttra 100 procent av aktierna i tyska fjädertillverkaren, S&P Federnwerk. Det framgår av ett pressmeddelande. Beslutet att avyttra bolaget har tagits efter en utvärdering av olika strategiska alternativ för bolaget då dess lönsamhet inte har varit tillfredställande för Lesjöfors. I samband med avyttringen sker en icke […]

Beijer Alma-bolag förvärvar majoritetsandel i Alcomex för 81 miljoner euro

Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors har förvärvat 88 procent av aktierna i Alcomex-koncernen till en köpeskilling på 81 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande. Alcomex är en nederländsk tillverkare av dörr- och industrifjädrar och genom affären får Lesjöfors tillgång till nya geografiska marknader, samt ett nytt produktområde. På rullande 12 månaders basis, per den 12 […]

Skanska investerar 480 miljoner kronor i nytt utvecklingsprojekt i Polen

Byggbolaget Skanska investerar cirka 480 miljoner kronor i en ny byggnad i kontorsprojektet Centrum Po?udnie i polska Wroclaw. Byggnaden blir på 13 våningar och kommer att få en total uthyrningsbar yta på 21 500 kvadratmeter. Byggnationen startar i september i år och förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet 2022, skriver Skanska i ett pressmeddelande. Centrum […]

Aquaticus Real Estates stamaktie börjar handlas på Spotlight på måndag

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estates stamaktie tas upp till handel på Spotlight Stock Market på måndag den 2 augusti, enligt ett pressmeddelande. Konvertering av BTA (betalda tecknade aktier) till stamaktier beräknas avslutas 30 juli. Stefan Linnérstefan.linner@finwire.seNyhetsbyrån Finwire

Fastator ska återköpa utestående obligationer

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator erbjuder obligationsinnehavare att delta i ett återköp av flera obligationer, enligt ett pressmeddelande. Fastator köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag till ett återköpsbelopp om 220 miljoner kronor till ett pris om 101,00 procent av återköpserbjudandet samt därutöver upplupen ränta. Isabella MillingsNyhetsbyrån Finwire

K-Fastigheter tidigarelägger rapporten med några dagar

Fastighetsbolaget K-Fastigheter kommer att publicera sin delårsrapport tidigare än beräknat och nytt datum är imorgon torsdag klockan 18.00. Tidigare kommunicerat datum var 3 augusti. Stefan Linnérstefan.linner@finwire.seNyhetsbyrån Finwire

Byggmaterialhandeln uppmanar regeringen att säkra tillgången på svensk cement

Branschorganisation Byggmaterialhandeln har i ett brev till näringsministern Ibrahim Baylan uppmanat regeringen att säkra tillgången på svensktillverkad cement, för att hålla byggbranschen och andra industrier igång. Vädjandet till regeringen om att säkra tillgången på svensktillverkad cement kommer efter att mark- och miljööverdomstolen nekat Cementa ett nytt tillstånd för att bryta kalksten i Slite, Gotland. ”Ett […]

Zesec of Sweden ansöker om patent för molnbaserad porttelefoni

Fastighetsteknikbolaget Zesec of Sweden ansöker om europeiskt patent för ny molnbaserad porttelefoni. Det framkommer i ett pressmeddelande. Zesecs nya lösning ska använda redan befintlig teknologi i smartphones istället för att köpa dyra porttelefonisystem. Företagets lösning har dragit till sig intresse från bland annat fastighetskoncernen Balder. ”Detta ger våra hyresgästen en ökad trygghet, kontroll och flexibilitet […]

[ Annons ]