Dagens industri ser begränsad uppsida i Hemnet på kort sikt

Efter att ha släppt sin kvartalsrapport tappar bostadsplattformen Hemnet på börsen med 9,9 procent. Bolaget valde även att släppa nya långsiktiga finansiella mål. I en analys skriver Dagens industri att man har svårt att se någon uppsida för aktien i kort sikt. ”Hemnets nya ambitiösa lönsamhetsmål antyder att bolaget ser en god potential i sin […]

Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån

Bostadsutvecklaren Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån. Det framgår av ett pressmeddelande. Bakgrunden är beskedet tidigare i veckan att styrelsen har beslutat att göra avsättningar av engångskaraktär i pågående projekt och en omvärdering av Besqabs exploateringsfastigheter vilket innebär en nedskrivning i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2022. Styrelsen gör bedömningen att bolaget, efter […]

Netel tecknar treårigt brittiskt kontrakt värt initialt 10 miljoner pund

Infranätbolaget Netel har ingått ett treårigt kontrakt med den skotska bredbandsbyggaren GoFibre som initialt är värt 10 miljoner pund, motsvarande 128 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Ordern omfattar installation av fullfibernät i Northumberland och gränstrakterna av Skottland. Storbritannien har som uttalat mål att förbättra bredbandstäckningen i landet och huvudfokus ligger på utrullning av […]

Amazon väntas sälja stor fastighet i Bay Area – BN

E-handelsjätten Amazon är på väg att sälja ett kontorskomplex i Bay Area som det köpte för drygt ett och ett halvt år sedan. Det rapporterar Bloomberg News med hänvisning till källor. Fastigheten i Milpitas, Kalifornien är på nästan 12 hektar och kostade Amazon 123 miljoner dollar. Bolaget köpte det som en del av sin strategi […]

Småhuspriserna sjönk nästan 6 procent i Q4 jämfört Q3 – SCB

Priserna på permanenta småhus på riksnivå steg med 5 procent under helåret 2022, jämfört med helåret 2021. Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus, så steg priserna med 1 procent. Det visar den senaste småhusbarometern från SCB. Under fjärde kvartalet sjönk priserna på småhus med nästan 6 procent, jämfört med kvartalet innan. För fritidshus noterades en […]

Wallenstam överens med Hyresgästföreningen i Göteborg

Fastighetsbolaget Wallenstam och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har kommit överens om en ny hyra i Göteborg, vilket är Wallenstams hemstad. Hyresöverenskommelsen avser cirka 2 800 lägenheter i Göteborgs kommun och innebär hyreshöjningar för nyproduktion med presumtionshyra upp till 2,5 procent och för övriga upp till 4,5 procent från och med den 1 februari i år. […]

Hemnet ökar omsättning och rörelseresultat – föreslår höjd utdelning (uppdatering)

(Uppdateringen gäller vd-kommentar samt två sista stycken) Bostadsplattformen Hemnet redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning. Omsättningen steg 13,4 procent till 201 miljoner kronor (177,3). ”Hemnet levererar ett stabilt resultat för det fjärde kvartalet, trots en utmanande bostadsmarknad. Sett till helåret överträffar vi alla […]

Platzer minskar förvaltningsresultatet – utdelningen höjs (uppdatering)

(Kommentar kring förvaltningsresultatet) Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår en höjd utdelning. Hyresintäkterna uppgick till 308 miljoner kronor (304). Driftnettot uppgick till 230 miljoner kronor (228). Förvaltningsresultatet uppgick till 139 miljoner kronor (156). Det lägre resultatet beror på ökande finansiella kostnader drivet av högre […]

SLP tecknar hyresavtal med inTime Express i Helsingborg

Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property, har tecknat ett femårigt hyresavtal med transportbolaget inTime Express. Det innebär att inTime ska flytta in i SLP:s fastighet Briljanten 4 i Helsingborg. Det framgår av ett pressmeddelande. Den uthyrda ytan omfattar ungefär 1 360 kvadratmeter och årshyran uppgår till ungefär 1,3 miljoner kronor, vilket är fullt indexerat. ”Vi är […]

Byggfaktas dotterbolag köper konsultföretag

Byggtjänstebolaget Byggfaktas dotterbolag NBS har förvärvat konsultföretaget Schumann International för en okänd summa, framgår det av ett pressmeddelande. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfakta Groups resultat per aktie under 2023. Schumann International erbjuder konsulttjänster inom specifikationstjänster i främst Storbritannien. Under 2022 rapporterade bolaget en omsättning om 0,6 miljoner pund med god lönsamhet. ”Förvärvet […]

[ Annons ]