Helsingfors är populärt hos investerarna.
Publicerat 31 januari, 2019

Finland fortsätter locka investerarna

Förra året sattes rekord för svenska fastighetsinvesteringar i Finland. Detta enligt färsk statistik från analysföretaget Datscha.

Den finska fastighetsmarknaden visar fortsatt starka siffror. Detta konstateras i en färsk rapport från fastighetsinformations- och analystjänsten Datscha. Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till mer än 95 miljarder kronor under 2018. Utländska investerare stod för nästan 62 miljarder. De svenska investeringarna var inte blygsamma –hela 30 procent av den samlade volymen.

[ Annons ]

– De svenska fastighetsbolagen gör affärer som aldrig förr i grannlandet. Den ökade aktiviteten på marknaden, attraktiva avkastningsnivåer och mindre konkurrens jämfört med till exempel den svenska marknaden skapar goda förutsättningar för ökade investeringar, säger Kristina Andersson, Global analyschef på Datscha.

Detta är den näst högsta volymen sedan finanskrisen 2008. Jämfört med rekordåret 2017 innebär det dock en nedgång med 11 procent. Enligt Datschas statistik är det populäraste fastighetssegmentet i Finland kontorsmarknaden med en andel på 35,5 procent av den totala transaktionsvolymen, följt av handel med 23,5 procent och bostäder med en andel på 16,5 procent.

– En viktig orsak till den starka finska fastighetsmarknaden är att landets ekonomi är inne i en högkonjunktur. För 2018 ser BNP-tillväxt ut att sluta på 2,5 procent. Finlands ekonomi fortsätter troligen att växa i 2019, men tillväxten blir inte nog inte lika stark som de sista åren, ett orosmoln är USA handelspolitik som kan få överraskande följder i även i Europa säger Kristina Andersson.

Det är huvudstadsregionen som har starkast dragningskraft. HMA (Helsinki Metropolitan Area) som består av de tre städerna Helsingfors, Vanda och Esbo, stod för hela 57 procent av transaktionsvolymen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]