[ Annons ]

Publicerat 30 mars, 2016

Finansiering av höghastighetståg kan leda till dubbelbeskattning

I takt med att notan för ett svenskt höghastighetståg stiger hörs nu allt fler kritiska röster. I sitt remissvar varnar Fastighetsägarna Sverige för dubbelbeskattning av fastighetsägare.

De beräknade kostnaderna för ett svenskt höghastighetståg, planer som regeringen ärvde av allianspartierna, stiger stadigt. Sverigeförhandlingen uppskattar i sin utredning kostnaderna för investeringarna i höghastighetsjärnväg till 190-320 miljarder kronor.

[ Annons ]

Liksom ett flertal andra bedömare höjer Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, ett varningens finger för att en satsning av den här storleken tränger ut viktiga investeringar i den regionala och lokala tågtrafiken.
– Bra kommunikationer är avgörande för den regionala arbetsmarknaden och lokala bostadsmarknaders utveckling. Risken är stor att region- och lokaltrafik får stryka på foten och att de 100 000 nya bostäder som Sverigeförhandlingen tror kommer att byggas kommer bli avsevärt färre, säger Rikard Silverfur.

Sverigeförhandlingens förslag är att höghastighetståget ska finansieras dels genom en lokal infrastrukturskatt för de fastighetsägare som gynnas av järnvägen, dels att fastighetsägare ska betala finansiering genom införandet av en värdeåterföring till kommunen i exploateringsavtal. Rikard Silverfur menar att det innebär en uppenbar risk för dubbelbeskattning, där fastighetsägare får betala två gånger för infrastrukturen.

– Riksdagen beslutade nyligen att begränsa innehållet i exploateringsavtal och förslaget om införa en värdeåterföringsklausul går stick i stäv mot detta. Istället bör ett separat regelverk som bygger på frivillighet kring värdeåterföring införas, säger Rikard Silverfur.

Även Svenskt Näringsliv är kritiska till utredningens finansieringsförslag. Det framgår av organisationens remissyttrande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]