[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 13 oktober, 2020

Filmade grannarna och blev uppsagd

En hyresgäst filmade sina grannar och blev av med kontraktet. Hovrätten ansåg det vara integritetskränkande.

Problemen startade för fyra år sedan, strax efter att hyresgästen flyttat in. Grannar som bodde intill klagade på att de blev störda nattetid av ljud i form av dunsar och skrapljud från möbler som flyttades runt.

En konflikt uppstod mellan de boende och den eskalerade när hyresgästen började uppträda hotfullt. Närgånget videofilmade han sina grannar samt hyresvärdens personal.

[ Annons ]

Hyresvärden, ett kommunalt bolag, kontaktade hyresgästen vid flera tillfällen och påtalade även skriftligt att filmandet och ljudstörningarna måste upphöra. Då det inte ledde till någon förändring blev hyresgästen uppsagd.

Ärendet drevs vidare till hyresnämnden som ansåg att hyresavtalet omgående skulle upphöra på grund av störningarna och de integritetskränkande filmningarna. Hyresgästen överklagade beslutet men fick avslag. Hovrätten såg särskilt allvarligt på det stora antalet obefogade filmningar.

– Hovrätten anslöt sig till hyresnämndens bedömning att filmning av grannar i den omfattning som görs gällande, med stöd av grannarnas vittnesmål, omfattas av störningsbegreppet i hyreslagstiftningen säger Sven von Randow, chefsjurist på Fastighetsägarna, Stockholm. Detta sammantaget med störande nattvanor är enligt hovrätten tillräckligt för att hyresavtalet ska upphöra.

Sven von Randow välkomnar hovrättens ställningstagande i en tid där det är lätt att fotografera och filma människor mot deras vilja.

– I detta fall handlar det inte bara om människors hem som ska symbolisera trygghet, utan även arbetsplats för hyresvärdens personal. Platser där integritetskränkande ljud- och bildupptagningar inte hör hemma.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]