Publicerat 17 december, 2020

FI förlänger riskviktsgolv för svenska bolåneexponeringar med ett år

Finansinspektionen, FI, har fattat beslut om att förlänga riskviktsgolvet med ett år från den 30 december 2020 till och med den 30 december 2021.

Åtgärden har införts för att FI bedömer att de höga fastighetspriserna och den höga belåningen bland hushållen innebär risker. Detta kvarstår i allt väsentligt, skriver FI.

Beslutet gäller de företag som tillämpar den så kallade internmetoden för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och som ger ut bolån i Sverige.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]