Publicerat 27 september, 2017

Festligt och ofarligt – så bygger du säkra och roliga lekplatser

50 000 barn per år behöver uppsöka vård till följd av lekplatsolyckor. Här är några goda råd på vägen, och ett par inspirerande exempel, på hur fastighetsägare kan skapa säkra och uppskattade lekplatser.

Säkerhetsbrister är vanliga på landets lekplatser och förskolegårdar och eftersatt underhåll är den främsta orsaken till att barn skadar sig. När Boverket och Konsumentverket senast gjorde en gemensam stickprovsgranskning av 26 lekplatser och förskolegårdar (2016) hittades fler än 500 brister kring säkerhet och tillgänglighet för funktionsvarierade personer.

[ Annons ]

En övervägande del av de allvarliga bristerna upptäcktes på förskolegårdar. Där upptäckes bland annat farliga öppningar i klätterställningar och staket, ruttna gungställningar och olåsta brunnslock.

Myndigheternas egen analys till att förskolegårdar har de allvarligaste bristerna är att barnen inte kan välja att leka någon annanstans, och att välmenande föräldrar och förskolepersonal egenhändigt byggt ihop lekutrustning av till exempel bildäck eller lastpallar.

Så många barn per år behöver uppsöka läkarvård eller tandvård för lekplatsolyckor. Vanligast skador är i storleksordning frakturer, stöt- eller krosskador, urledvridningar, sårskador och hjärnskakningar. 
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

En positiv upptäckt av rapporten var att de största bristerna i flesta fall åtgärdades skyndsamt av fastighetsägare eller tillverkare.

Lästips:

Fastighetsägarna har tagit fram ett faktablad som kortfattat beskriver vad som ska uppfyllas, hur en besiktning av lekplatser går till och hur tillsyn av säkerheten går till. Du hittar faktabladet på Fastighetsägarnas webbplats.

Här är några goda råd kring säkerhet till dig som äger eller förvaltar en lekplats:

  • Se till att det finns stötdämpande underlag där det behövs, som grovkornig sand, fallskyddsmattor eller gräs.
  • Det är viktigt att fallutrymmet är tillräckligt stort och inte innehåller några hårda föremål som andra lekredskap, staket eller stenar.
  • Se upp med öppningar eller utskjutande delar där barn kan fastna med huvud/hals, hår och kläder.
  • Lekplatser ska säkerhetsbesiktigas en gång per år. Lekplatsen bör ha en skylt med ansvarig fastighetsägare och kontaktuppgifter dit man kan vända sig om man upptäcker skaderisker på lekplatsen.
  • I vissa fall kan en fastighetsägare genom att bestämma att någon annan ansvarar för underhåll och utformning föra över ansvaret för lekplatsens säkerhet på annan, som en exempelvis kooperativ förskola. Detta ska i så fall vara angivet i arrendet- eller hyresavtalet.

 

När benen är fulla av spring

Den moderna lekplatsen kan vara en hyllning till området eller utformad för att även underhålla vuxna besökare. Här är tre spännande exempel på hur det går att billigt, interaktivt eller på en liten yta skapa lekmiljöer som  väcker intresse.

Barn leker ”Slingan”, en interaktiv utmaning som kan placeras i princip var som helst i ett bostadsområde. Foto: Tobias Sterner/Svensk Byggtjänst

Interaktivt med digital teknik

Om barnen inte kan slita sig ifrån sina digitala leksaker, varför inte göra hela lekplatsen digital? En lekplats i ett bostadsområde i Vårby gård i Huddinge kommun blev arenan för det Vinnova-finansierade KTH-projektet Digitala och fysiska lekmiljöer.

Tanken är att göra utomhusleken mer intressant för barnen genom att de positiva mekanismer som finns i datorspel används för att förstärka fysiska närlekmiljöer. Ett inslag är Snabbspåret – fem blinkande stolpar som ska nuddas i rätt ordning när spelet startar. Istället för att koncentrera all lek till en och samma plats har projektteamet utforskat tanken att lekmiljöer kan placeras var som helst. Snabbspåret är därför placerat i anslutning till en traditionell lekplats, på en bostadsgård och i ett område mellan två hus.

 

Lekverket ”Blomma” matchar förskolans trädgårdsprofil. Foto: Annika Oscarsson.

Mycket lek på liten yta

Rymdkapsel eller frökapsel? Med en portion fantasi behövs inga stora ytor för att barn ska kunna leka fritt. Konstnären Annika Oscarsson har ritat lekskulpturen Blomma, skräddarsydd för barnen på Åkersbergas förskola i Enköping. När förskolan tog form ville man skapa en stor och lummig lekgård, full med ätbara växter och med plats för egna odlingar. Blomma blev det perfekta komplementet och blev med sin mjuka form en uppskattad plats för lek.

– Barn undersöker ofta rumsligheter med kroppen, de kryper in och provar. Man är innanför och utanför. Väggar och tak utgör en spännande begränsning, och blomman kan vara olika platser i leken, förklarar Annika Oscarsson.

Många förskolegårdar blir dunkla och utsatta platser när verksamheten är slut för dagen. På Åkersbergas förskola lyser blomman upp gården under kvällstid och blir till ett minilandmärke i området.

 

Färger och material
är inspirerade av den beridna högvakten. Montage: Veidekke

Med en blinkning till den beridna högvakten

I det kommande bostadsprojekt Svea Serenad på Östermalm i Stockholm har byggherren Veidekke valt att gestalta områdets lekplats som en hyllning till platsens kulturhistoria.

Här, intill den kungliga musikhögskolan klapprar nämligen den beridna högvakten dagligen förbi och lekplatsens olika element är alla en flirt till ryttarnas skinande hjälmar och formationer.

Erik Westling, projektledare på Veidekke Bostad, som berättar att man använt mycket eftertanke men små medel.

– Till exempel gör vi hästarna i formation av enkla träskulpturer. Vi  vill också att det här blir en plats som även vuxna kan använda för att röra på sig utan att det behöver bli för tekniskt avancerat.

Lösningen blir enkla, mässingsfärgade klätterstänger med den lilla finessen att ändarna förses med trumpethorn i bästa kavallerianda.

Lekplatsen beräknas invigas år 2020.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]