[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 4 juni, 2020

Felaktigt formulerad uppsägning blev ogiltig

Uppsägningen av en bilverkstad saknade information om att tvist kan hänskjutas till hyresnämnden och blev ogiltig.

I slutet av 2018 sade hyresvärden upp hyresavtalet med en bilverkstad. Hyresgästen invände att uppsägningen var felaktigt formulerad och därför ogiltig. Dessutom hade det i uppsägningen gjorts en hänvisning till fel lagrum.

Hyresvärden menade att det saknade betydelse eftersom hyresgästen tidigare avsagt sig besittningsrätten. Hyresgästen svarade att avsägelsen varit tidsbegränsad och slutat att gälla. Ägaren till bilverkstan fortsatte att betala hyra och vägrade att flytta.

[ Annons ]

Ärendet prövades i tingsrätten som gav hyresvärden rätt och ålade hyresgästen att flytta från lokalen. Men hovrätten ansåg till skillnad från tingsrätten att uppsägningen var ogiltig på grund av bristerna i formuleringarna. Bland annat framgick det inte att om hyresgästen inte utnyttjade sin rätt att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling skulle hen förlora rätt till ersättning.

Hyresvärden skrev endast att hyresgästen kunde vända sig till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen om denne inte gick med på att flytta utan att få ersättning. Hovrätten ansåg att underrättelsen var ofullständig eftersom det är av vikt att uppsägningen innehåller information om just möjligheten att hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Hyresvärden dömdes även att betala hyresgästens rättegångskostnader.

– Fallet visar, säger chefsjurist Diana Ercegovic på Fastighetsägarna Syd, hur viktigt det är att uppfylla de formkrav som ställs när det gäller innehållet i en uppsägning. Av lagtexten i 12 kap 58 § jordabalken framgår det att uppsägningen bland annat ska innehålla en ”underrättelse att hyresgästen, om han inte går med på att flytta utan att få ersättning enligt 58 b §, har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling.”

– Vi rekommenderar alltid att man ska vara noggrann med formuleringen i en uppsägning och vara uppmärksam på de formkrav som ställs för att inte riskera att uppsägningen blir utan verkan mot hyresgästen, säger Diana Ercegovic.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]