[ Annons ]

Subventioner och stöd till bostadssektorn utgör ett av huvudnumren i den budgetproposition som regeringen presenterade i dag. Satsningen riskerar ytterst att motverka regeringens eget mål om en kraftig utbyggnad av antalet bostäder i Sverige. Det menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 21 september, 2015

"Fel politik för fler bostäder"

Subventioner och stöd till bostadssektorn utgör ett av huvudnumren i den budgetproposition som regeringen presenterade i dag. Satsningen riskerar ytterst att motverka regeringens eget mål om en kraftig utbyggnad av antalet bostäder i Sverige. Det menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Subventioner och andra former av ekonomiska stöd är fel recept för en lyckad bostadsmarknad. Det menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. I en kommentar till regeringens budgetproposition för 2016  hänvisar han till att subventionstaktiken historiskt sett har visat sig ogynnsam.

[ Annons ]

– Det regeringen beskriver som den största bostadspolitiska satsningen på 20 år är tillagat med ingredienser vars bäst-före-datum passerat. Investeringsstöd för bostadsbyggande har återkommande dömts ut av experter och avvisats av dem som förväntas bygga bostäderna, men regeringen har visat sig tondöv inför invändningarna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

I budgetpropositionen återfinns även infrastruktursatsningar på 1,7 miljarder kronor under 2016 samt drygt 2 miljarder kronor till kommunerna för att öka utbudet av tillgänglig mark för bostadsbyggande.

– Utvecklad infrastruktur och tillgång på byggbar mark är precis vad fastighetsföretag efterlyser för att kunna investera i fler bostäder. Här är regeringen på rätt spår och jag hoppas att de i sitt fortsatta budgetarbete väljer att prioritera dessa områden framför subventionspolitiska återställare, säger Reinhold Lennebo och fortsätter;

– I budgetpropositionen visar regeringen att det alltjämt är kartan som gäller, inte verkligheten. Man missar därmed en chans att sända de signaler om förestående reformer som branschen efterlyser och det riskerar naturligtvis att påverkan investeringsviljan negativt, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]