Tove Dahlgren, Tf vd Stiftelsen Allbright
Publicerat 7 mars, 2018

”Fega chefer skapar sprickor i en annars prydlig fasad”

Arbetsgivaren har ansvar för att skydda sina anställda mot sliskiga kunder och leverantörer.

Fastighetsbranschen får ofta beröm av oss på Allbright. Under 2017 var de först med att nå jämställda styrelser i börsbolagen. På ledningsgruppsnivå toppar de listan med överlägset jämnast könsfördelning. Facken och branschorganisationerna driver på.

[ Annons ]

Ändå är det något som skaver, en tendens som oroar oss som arbetar med jämställdhet på daglig basis. För trots numerärt jämställda organisationer på toppositioner och aktivt arbete med kulturen finns ett område där fastighetsbranschen ofta brister. Där jämställdhet och arbetsmiljö lätt blir sekundärt. Jag tänker på kontakten med externa samarbetspartners.

Fin värdegrund och väl utarbetade policys om diskriminering och trakasserier i all ära. Många bolag har en apparatur på plats för att hantera ärenden som uppstår inom företagets väggar. Men där tycks också ansvaret ta slut. När medarbetare utsätts för trakasserier eller diskriminering från en extern samarbetspartner som till exempel beställare, leverantör eller hyresgäst finns få rutiner att tillgå.


Inspireras av:
Marvel’s Black Panther! För de nyanserade, välskrivna kvinnorollerna. Och för att det är så fruktansvärt upplyftande att få se en bredare representation bland vilka som tillåts spela hjältar, skurkar och vanliga människor.

Allt för ofta tar vi del av vittnesmål från kvinnor som känner sig direkt utsatta i möte med beställare, leverantör eller kund. Och allt för ofta träffar vi chefer som snarare pustar ut än agerar när de får höra att trakasserierna kommer från utomstående. Den allmänna inställningen tycks vara att detta inte ligger på företagsledningens bord. Kvinnor som utsätts får freda sig själva. Allra helst om samarbetspartnern är viktig eller genererar mycket klirr i kassan.

Fastighetsbranschen är inte ensam om denna utmaning. Specifikt för branschen är dock dess täta samarbeten med manstunga bolag inom bygg och konstruktion. Branscher som sticker ut som extra dåliga på jämställdhet, och som dessutom är tyngda av upprop som vittnar om en diskriminerande kultur lika cementerad som den fastighetsgrund man ofta arbetar med att lägga.

Chefer som prioriterar pengar från stora beställare eller omfattande samarbeten med leverantörer över medarbetares välbefinnande kommer oundvikligen att läcka kompetens. De kvinnor som känner att trakasserier eller kränkningar från externa inte markeras mot kommer att lämna. Vill fastighetsbranschen fortsätta stoltsera i jämställdhetstoppen behöver även denna del av verksamheten ses över. Fega chefer skapar sprickor i en annars prydlig fasad.

Vårt råd till fastighetsbranschens arbets­givare blir därför att prioritera om, och prioritera rätt. Markera mot förövare oavsett var i organisa­tionen eller leverantörskedjan de dyker upp. Ett sätt att göra det är att införa tydliga policys om likabehand­ling som samtliga samarbetspartners tvingas underteckna. Gör klart för dessa vilken kultur era medarbetare förtjänar och förväntar sig, och ingå aldrig samarbeten med de som inte kan lova att leva upp till er standard.

Uppstår trots detta situationer av trakasserier och diskriminering så tveka inte att markera med kraft. Säg upp samarbeten med sliskiga kunder eller leverantörer och stå upp för era medarbetare. Det kanske kostar en slant i närtid men kommer garanterat att vara gynnsamt i det långa loppet.

Tove Dahlgren, Tf vd Stiftelsen Allbright

Gästkrönikör Tove Dahlgren, Tf vd Stiftelsen Allbright. Utbildad statsvetare med inriktning på internationell politik och genusvetenskap. Tove föreläser regelbundet om jämställdhet och meritokrati i näringslivet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]