Publicerat 15 mars, 2021

Fastpartners styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Fastpartner kallas till årstämma torsdagen den 22 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt närvaro.

Styrelsen föreslår en utdelning på 6,68 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning,
2 kronor per A-aktie med halvårsvis utbetalning samt 5 kronor per D-aktie med kvartalsvis utbetalning.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman, Katarina Staaf och Cecilia Vestin. Omval föreslås av Peter Carlsson som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av A- och D-aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]