Publicerat 9 september, 2021

Fastpartners företrädesemission av D-aktier på 500 miljoner kronor blev övertecknad

Fastighetsbolaget Fastpartners företrädesemission av D-aktier tecknades till 116,4 procent och blev därmed fulltecknad. Bolaget tillförs 500 miljoner kronor före emissionskostnader på 5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 98,4 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgarantin utställd av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter behövde inte utnyttjas.

Nettobeloppet från företrädesemissionen avses att användas till amortering av säkerställd bankskuld, fortsatt tillväxt bland annat genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd och för att stärka bolagets kapitalstruktur. Fastpartner emitterar 6,16 miljoner nya D-aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]