[ Annons ]

FastPartner har förvärvat 14 kontors- och industrifastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Säljaren är NAPF Sweden, en fastighetsfond förvaltad av Valad.
Publicerat 3 juli, 2013

FastPartner storköper 14 fastigheter i storstadsregioner

FastPartner har förvärvat 14 kontors- och industrifastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Säljaren är NAPF Sweden, en fastighetsfond förvaltad av Valad.

Totalt omfattar affären 112 000 kvadratmeter i fjorton olika fastigheter.

[ Annons ]

– Affären får ses som ett viktigt steg för att nå det till marknaden kommunicerade målet att nå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK vid slutet av 2014. FastPartner har ytterligare stärkt sin finansiella ställning genom en emission av preferensaktier i juni 2013. Att bolaget har ett gott förtroende på kapitalmarknaden är avgörande för genomförandet av denna typ av affärer och som i sin tur skapar förutsättningar för att nå bolagets uppsatta mål, säger Sven-Olof Johansson, vd för FastPartner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]