Publicerat 17 september, 2020

Fastpartner sätter upp nya mål för 2025

Fastpartners styrelse har fastställt nya finansiella mål för 2025 där de bland annat vill ha en Baa1 ratingnivå och en total låneportfölj som till 70 procent ska utgörs av grön finansiering.

De finansiella målen inkluderar:

- Rullande årligt förvaltningsresultat skall uppgå till 1 500 miljoner kronor,
- Förvaltningsresultat per stamaktie av serie A skall öka med över 10 procent per år,
- Avkastning på eget kapital skall uppgå till mer än 12 procent per år,
- Nettobelåningsgraden skall vara mindre än 48 procent,
- Räntetäckningsgraden skall vara över 3x,
- Säkerställd belåningsgrad skall vara mer än 30 procent,
- Bolagets totala låneportfölj skall till 70% utgöras av grön finansiering,
- Uppnå ratingnivå Baa1

Operationella mål:
- Överskottsgraden skall uppgå till minst 75 procent,.
- Hela fastighetsbeståndet skall vara fullt digitaliserat,
- Nöjd kund-index skall överstiga 75

Miljömål:
- Volymen miljöcertifierade fastigheter skall öka med mer än 10 procent per år och utgöra mer än 80 procent av fastighetsvärdet,
- Koldioxidutsläppen skall minska med mer än 15 procent per år,
- Energianvändningen skall minska med med mer än 1 procent per år i befintligt bestånd,
- Fastpartners vision är att uppnå 100 procent klimatneutralitet år 2030

Gällande utdelning ska bolaget generera en stabil ökande årlig utdelning per A-stamaktie och utgöra minst 1/3 av förvaltningsresultatet per år.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]