Publicerat 23 april, 2020

Fastpartner ökar förvaltningsresultatet med 26 procent i första kvartalet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 447,8 miljoner kronor (395,9), en ökning med 13,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 305,5 miljoner kronor (258,3), en ökning med 18,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 220,9 miljoner kronor (175,7), en ökning med 25,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 250,8 miljoner kronor (729,7). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 61,9 miljoner kronor (576,9) och värdeförändringar på derivat och finansiella placeringar med -32,5 miljoner kronor (-25,6).

Resultatet efter skatt blev 203,7 miljoner kronor (579,1). Resultat per aktie hamnade på 1,07 kronor (3,15), vilket innebär en minskning med 66,0 procent mot föregående år.

Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. I bokslutskommunikén 2019 meddelade bolaget att nya mål skulle presenteras i denna delårsrapport. Med anledning av rådande situation som Sverige och övriga världen befinner sig i kommer nya mål att presenteras när marknadsläget efter covid-19 har stabiliserats.

Fastpartner, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter447,8395,913,1%
Driftöverskott305,5258,318,3%
Förvaltningsresultat220,9175,725,7%
Resultat före skatt250,8729,7-65,6%
Nettoresultat203,7579,1-64,8%
Resultat per aktie, kronor1,073,15-66,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]