Publicerat 22 april, 2021

Fastpartner ökade resultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökade hyresintäkter och resultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 462,7 miljoner kronor (447,8), en ökning med 3,3 procent mot föregående år. Ökningen uppges bero på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt tillkommande hyror från förvärvade fastigheter under 2020.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90,4 procent (90,9) i slutet av perioden.

Driftnettot uppgick till 308,4 miljoner kronor (305,5), en ökning med 0,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 227,9 miljoner kronor (220,9), en ökning med 3,2 procent mot föregående år. Ökade hyresintäkter motverkades av högre driftskostnader till följd av en kall vinter, enligt bolaget.

Resultatet efter skatt blev 301,3 miljoner kronor (203,7), en ökning med 47,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,54 kronor (1,07), vilket innebär en ökning med 43,9 procent mot föregående år.

Vd och grundare Sven-Olof Johansson skriver i en kommentar att många företag omprövar sina lokalbehov mot bakgrund av de erfarenheter man fått under pandemin.

"Detta är inte enbart negativt, då det i många fall innebär minskning av befintliga ytor, utan medför även möjligheter till nyuthyrning för den som har attraktiva ytor att erbjuda", skriver vd:n.

På transaktionsmarknaden noteras ett visst ökat utbud av kontorsfastigheter vilket kan skapa goda affärsmöjligheter framgent, menar bolagschefen.

Fastpartner, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter462,7447,83,3%
Driftöverskott308,4305,50,9%
Förvaltningsresultat227,9220,93,2%
Nettoresultat301,3203,747,9%
Resultat per aktie, kronor1,541,0743,9%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]