Publicerat 11 februari, 2021

Fastpartner ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen för A-aktierna föreslås att höjas.

Hyresintäkterna uppgick till 462,0 miljoner kronor (454,3), en ökning med 1,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 316,7 miljoner kronor (316,0), en ökning med 0,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 248,7 miljoner kronor (227,6), en ökning med 9,3 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 1 057,2 miljoner kronor (1 374,5), en minskning med 23,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,67 kronor (7,55), vilket innebär en minskning med 24,9 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,0 (1,90) kronor per stamaktie av serie A, en utdelning om 5,0 (5,0) kronor per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 (6,68) kronor per preferensaktie.

Nya mål för år 2025 har under under året fastställts av styrelsen (meddelades i september). Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor.
Under 2020 uppgick förvaltningsresultatet till 952 miljoner kronor.

Fastpartner, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter462,0454,31,7%
Driftöverskott316,7316,00,2%
Förvaltningsresultat248,7227,69,3%
Nettoresultat1 057,21 374,5-23,1%
Resultat per aktie, kronor5,677,55-24,9%
Utdelning per A-aktie, kronor2,001,905,3%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]