Publicerat 6 juli, 2021

Fastpartner ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet – stora frågan efterfrågan på kontor

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 459,6 miljoner kronor (444,5), en ökning med 3,4 procent mot föregående år.

"Den just nu dominerande frågeställning för oss, likt många andra fastighetsbolag med kontor, är vilka förändringar vi kommer se i höst på efterfrågan av kontor. För små och medelstora företag upplever vi frågan som odramatisk, och i denna kategori har vi sett en stark efterfrågan på lokaler under kvartalet. För större företag är vi mer osäkra, men i de uthyrningsdiskussioner vi har fört under kvartalet har vi märkt en vilja att betala för en högkvalitativ produkt", säger vd Sven-Olof Johansson.

Driftnettot uppgick till 333,8 miljoner kronor (332,9).

Förvaltningsresultatet uppgick till 247,2 miljoner kronor (242,1).

Resultatet före skatt var 1 485,1 miljoner kronor (69,0).

Resultatet efter skatt blev 1 203,8 miljoner kronor (50,3), och efter skatt 6,47 kronor (0,17). Den stora resultatförbättringen beror på positiva värdeförändringar av fastigheter på 1 119,1 miljoner kronor under perioden, jämfört med -174,5 miljoner kronor samma period i fjol.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,4 kronor (82,2).

Fastpartner, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter459,6444,53,4%
Driftöverskott333,8332,90,3%
Förvaltningsresultat247,2242,12,1%
Resultat före skatt1 485,169,02 052,3%
Nettoresultat1 203,850,32 293,2%
Resultat per aktie, kronor6,470,173 705,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor98,482,219,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]