Publicerat 21 oktober, 2020

Fastpartner minskade förvaltningsresultatet under tredje kvartalet, begränsad påverkan från coronapandemin

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar något lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 447,3 miljoner kronor (427,8), en ökning med 4,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 329,9 miljoner kronor (299,9), en ökning med 10,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 240,4 miljoner kronor (245,0), en minskning med 1,9 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 321,0 miljoner kronor (875,9), en minskning med 63,4 procent mot föregående år. Där ingår orealiserade och realiserade värdeförändringar.

Resultat per aktie hamnade på 1,65 kronor (4,79), vilket innebär en minskning med 65,6 procent mot föregående år.

Bolagets vd Sven-Olof Johansson skriver i en kommentar att man återigen kan konstatera att pandemin haft en relativt begränsad effekt på affärsverksamheten.

Hyresinbetalningarna för det fjärde kvartalet ligger på normala nivåer, ihop med fortsatt bra överskottsgrad.

Fastpartner, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter447,3427,84,6%
Driftöverskott329,9299,910,0%
Förvaltningsresultat240,4245,0-1,9%
Nettoresultat321,0875,9-63,4%
Resultat per aktie, kronor1,654,79-65,6%

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]