Publicerat 18 augusti, 2021

Fastpartner handlas i dag exklusive teckningsrätt i nyemission av D-aktier

Fastighetsbolaget Fastpartner handlas i dag den 18 augusti exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Villkoren är 1:32, innebärande att 32 befintliga aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en nyemitterad D-aktie till teckningskursen 81 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 23 augusti till 6 september och handel med teckningsrätter sker den 23 augusti till 1 september.

Fastpartner kommer vid fullteckning att tillföras 500 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Nymissionen är helt garanterad av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]