Publicerat 10 februari, 2022

Fastpartner föreslår inlösen av samtliga preferensaktier

Fastighetsbolaget Fastpartners styrelse föreslår att en extra bolagstämma den 9 mars ska besluta om inlösen av samtliga utestående preferensaktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inlösenbeloppet uppgår till 118,34 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar i bolagsordningen stadgat lösenbelopp om 116,67 kronor samt av årsstämman 2021 beslutad och icke utbetald utdelning om 1,67 kronor.

Styrelsen har gjort bedömningen att preferensaktien har spelat ut sin roll som finansieringsform för Fastpartner.

Sista handelsdag för preferensaktierna på Nasdaq Stockholm blir den 23 mars och utbetalning av inlösenlikvid sker den 30 mars. Total inlösenlikvid blir 674 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]