Publicerat 3 juli, 2020

Fastpartner förbättrade förvaltningsresultatet med 20 procent i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period förra året. Vinsten blev mindre för samma period.

Fastpartners hyresintäkter uppgick till 444,5 miljoner kronor under andra kvartalet (408,5), en ökning med 8,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 332,9 miljoner kronor (292,1), en ökning med 14,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 242,1 miljoner kronor (201,3), en ökning med 20,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 69,0 miljoner kronor (404,8).

Det försämrade resultatet före skatt beror på att orealiserade värdeförändringar på fastigheter blev -174,5 miljoner kronor (240,6).

Resultatet efter skatt blev 50,3 miljoner kronor (317,5), en minskning med 84,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 kronor (1,70), vilket innebär en minskning med 90 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 82,20 kronor (64,20) per den 30 juni.

Fastpartner, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter444,5408,58,8%
Driftöverskott332,9292,114,0%
Förvaltningsresultat242,1201,320,3%
Resultat före skatt69,0404,8-83,0%
Nettoresultat50,3317,5-84,2%
Resultat per aktie, kronor0,171,70-90,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor82,264,228,0%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]