Publicerat 2 september, 2020

Fastpartner emitterar ytterligare obligationer till ett värde av 500 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Fastpartner uppger att de emitterar icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor inom den befintliga ramen om 1 500 miljoner kronor.

Obligationerna löper med en ränta om stibor 3 månader +2,45 procentenheter, förfaller maj 2023 och avses nyttjas till återbetalning av utestående obligationslån och till allmänna syften.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]