Publicerat 12 augusti, 2021

Fastpartner beslutar om fullt garanterad företrädesemission om 500 miljoner kronor

Styrelsen i fastighetsbolaget Fastpartner har beslutat om en fullt garanterad nyemission upp till 500 miljoner kronor av stamaktier av serie D i enlighet med bemyndigande från årsstämman. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att stärka kapitalstrukturen och kreditvärdigheten för att kunna ta förmånligare lån, samt för att fortsätta tillväxten genom nya förvärv och investeringar i befintliga fastighetsbestånd.

Utöver befintliga aktieägare kan allmänheten i Sverige och institutionella investerare anmäla intresse att teckna de nya aktierna utan företrädesrätt.

Teckningskursen för de nya aktierna är satt till 81 kronor per aktie och maximala antalet aktier som kan emitteras är 6 159 140.

Fastpartners D-aktie handlas inför torsdagens öppning till 82,80 kronor.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]