Publicerat 23 oktober, 2020

Fastpartner avvaktar svar från familjens Kamprads stiftelse om deltagande i valberedningen

Fastighetsbolaget Fastpartners valberedning ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget per den 31 augusti äger vardera utse en ledamot.

De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2020 var Compactor Fastigheter, Länsförsäkringar Fondförvaltning och familjen Kamprads stiftelse, enligt ett pressmedelande.

Compactor Fastigheter representeras av Christopher Johansson och Länsförsäkringar Fondförvaltning representeras av Johannes Wingborg. Familjen Kamprads stiftelse är initialt positiva till en representation i valberedningen men kan ej lämna svar därom förrän den 16 november 2020.

Detta leder till att Fastpartner ej kan lämna namn på samtliga valberedningens ledamöter senast sex månader innan årsstämman 2021 vilket rekommenderas i "Svensk kod för bolagsstyrning". Valberedningens ordförande kommer att väljas när valberedningen är fulltalig.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]