Publicerat 3 juni, 2021

Fastpartner avser emittera gröna obligationer och förtidsinlösa befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Fastpartner har givit Handelsbanken och Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera gröna icke-säkerställda obligationer på kapitalmarknaden under befintligt MTN-program. De gröna obligationerna förväntas ha en löptid om fem år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastpartner avser även att förtidsinlösa bolagets befintliga obligationer 2018/2021 med totalt utestående nominellt belopp om 600 miljoner kronor. Inlösen kommer att ske till en kurs om 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen ränta.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]