Publicerat 19 januari, 2022

Fastpartner avser att emittera gröna obligationer och förtidsinlösa befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Fastpartner har gett Danske Bank och Handelsbanken i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en emission av icke säkerställda gröna obligationer i bolagets MTN-program, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastpartner har även skickat meddelande om villkorad förtida inlösen till innehavarna av bolagets utestående obligationslån 2018/2022 och kommer under förutsättning att obligationsemissionen genomförs genomföra full förtida inlösen av de utestående obligationerna till ett pris om 100 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]