Har du drömt om att bo i en historisk miljö där gamla slottsspöken vankar fram och tillbaka i korridorerna? Då kan Karlsborgs fästning vara något för dig. Statens fastighetsverk (SFV) är just nu i full gång med att skapa moderna lägenheter och gårdsmiljöerna ska rekonstrueras.
Publicerat 11 november, 2011

Fästning blir lägenheter

Har du drömt om att bo i en historisk miljö där gamla slottsspöken vankar fram och tillbaka i korridorerna? Då kan Karlsborgs fästning vara något för dig. Statens fastighetsverk (SFV) är just nu i full gång med att skapa moderna lägenheter och gårdsmiljöerna ska rekonstrueras.

Karlsborgs fästning byggdes åren 1819-1909 och var i början av 1900-talet den största fästningen i Europa.

[ Annons ]

– Mellersta befälsbyggnaden har tidigare varit bostadshus i 90 år. Att vi nu får möjlighet att återskapa boendemiljön är jätteroligt. Det betyder inte bara att vi får en kontinuitet i användningen. Lika viktigt är att det blir liv och rörelse, ljus i fönstren, i en central del av fästningen, säger Gunilla Bernspång, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Totalt är det 14 lägenheter som våren 2012 kommer att stå klara på fästningsområdet i Karlsborg. Ett viktigt tillskott är att befälsbyggnadens bottenvåning tillgänglighetsanpassas. Genom breda ramper, anpassade efter terrängen, går det lätt att komma åt lägenheterna på bottenplan med rullstol. Eftersom Statens fastighetsverk bygger nya ramper har de ursprungliga kalkstenstrapporna kunnat bevaras därunder.

Ursprungligen fanns ett stort antal uthus till befälsbyggnaden. Här fanns visthusbodar, vedbodar, tvättstugor och avträden. De är rivna sedan många år vilket lett till att den omgivande miljön framstått som kal och avskalad. Detta blir det nu ändring på.

– Vi har nyligen fått klartecken av Riksantikvarieämbetet att återuppföra två uthus i anslutning till befälsbyggnaden. Det blir två längor för boendeparkering som i form och material nära ansluter till den tidigare gårdsbebyggelsen på byggnadens norra sida, säger Gunilla Bernspång. I och med detta kan vi erbjuda vad ett modernt boende kräver.

I gårdslängorna inryms även cykelförråd och soprum. Gårdsmarken delas upp i en yttre och en inre mer skyddad gård på samma sätt som det varit tidigare.

– Karlsborgs fästning är en unik anläggning i Sverige, säger Harald Pleijel fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Inte minst för att vi på området både har en aktiv försvarsverksamhet och boende, att de verkar sida vid sida. För oss är det också viktigt att fästningen görs levande för turister. Att befälsbyggnaden nu blir bebodd och att gårdsmiljön återskapas, bidrar till känslan för och förståelsen av fästningen som ett fungerande samhälle.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]