[ Annons ]

Varför hänger vi exempelvis upp oss på om en person kan tala perfekt svenska, när vi istället kan få en person som kan fyra andra relevanta språk? Det undrar Mona Finnström, vd på Fastigo som menar att invandringen till Sverige kan vara den tillgång som behövs för att täcka upp det allt mer akuta rekryteringsbehovet i branschen.
Publicerat 12 mars, 2015

Fastigo: "Branschen en nyckel till bättre integration"

Varför hänger vi exempelvis upp oss på om en person kan tala perfekt svenska, när vi istället kan få en person som kan fyra andra relevanta språk? Det undrar Mona Finnström, vd på Fastigo som menar att invandringen till Sverige kan vara den tillgång som behövs för att täcka upp det allt mer akuta rekryteringsbehovet i branschen.

Fastighetsbranschen behöver rekrytera 11 000 personer de närmaste 10 åren. De platser som idag finns i utbildningsväsendet täcker endast 25 % av behovet. För att trygga kompetensförsörjningen måste vi bredda vårt sätt se på kompetens och bredda vårt sätt att rekrytera. Vi måste se personer med utländsk bakgrund som en tillgång.

[ Annons ]

Fastigo har den senaste månaden besökt Stockholm, Göteborg och Malmö och diskuterat mångfaldsarbete med branschföreträdare, Arbetsförmedlingen och Swedbank. Under våra besök har vi insett vilka utmaningar branschen står inför men också hur många goda exempel det finns.

Genom att se mångfald som en tillgång blir vi attraktiva arbetsgivare.
Mona Finnström, vd Fastigo 

Botkyrkabyggen, HSB Skåne, HSB Göteborg och Swedbank har bland annat lärt oss att företag behöver anställa fler personer med liknande bakgrund som kan känna samhörighet med varandra, att det är viktigt att inte vara den udda fågeln och ”mångfaldsalibit” på arbetsplatsen. Varför hänger vi exempelvis upp oss på om en person kan tala perfekt svenska, när vi istället kan få en person som kan fyra andra relevanta språk? Varför ser vi brytning som ett problem, när det inte säger något om nivån på språkkunskaperna? Genom att se mångfald som en tillgång blir vi attraktiva arbetsgivare. Då kan vi plötsligt få fler att aktivt söka sig till fastighetsbranschen och vi behöver inte bara rekrytera inom branschen.

Men ett lika viktigt skäl till mångfaldsarbete är antagligen att känna sina kunder. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle i en tid när kunderna ställer allt högre krav och får allt fler val. Då måste vi vara attraktiva och visa att vi förstår kundens verklighet, vardag och önskemål. Så nu är det dags för fastighetsbranschen att bredda rekryteringsbasen och göra mångfald självklart.

SACO visade i februari i en rapport, vilken enorm ekonomisk fördel det är att komplettera utbildningen för en invandrad akademiker och få denne i jobb, jämfört med en svensk akademiker där vi bekostar skolgång på uppemot 20 år. Även om processen fortfarande är lång och krånglig, är det alltid en vinst för Sverige. Dessutom kan en människa som kommer hit i 20-årsåldern jobba i 40 år, så det är bra om det blir rätt på en gång.

Invandring är en investering vi inte klarar oss utan. Som företrädare för över 1 000 arbetsgivare vill vi att vår bransch, fastighetsbranschen, ska vara med och leda utvecklingen med att göra mångfald självklart i företagen. De företag som snabbt förstår detta är de som kommer att klara sig bäst när kunderna ställer högre krav och rekryteringsbasen krymper.

Mona Finnström
VD, Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]