[ Annons ]

Det är en fortsatt positiv bild som målas upp när svenska fastighetsbolag bedömer marknaden framöver. Antalet företag som tror på högre fastighetspriser har ökat sedan början av året och fler tror också på stigande hyresintäkter och en bättre tillgång till lånat kapital för investeringar. Det visar undersökningen Fastighetstempen som PwC genomfört bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen.
Publicerat 5 december, 2013

Fastighetstempen: Intresset för handelsfastigheter minskar

Det är en fortsatt positiv bild som målas upp när svenska fastighetsbolag bedömer marknaden framöver. Antalet företag som tror på högre fastighetspriser har ökat sedan början av året och fler tror också på stigande hyresintäkter och en bättre tillgång till lånat kapital för investeringar. Det visar undersökningen Fastighetstempen som PwC genomfört bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen.

Efter ett par tuffa år blir fastighetsmarknadens affärsklimat nu allt mer positivit. Nästan hälften av fastighetsägare och investerar räknar med stigande fastighetspriser under de kommande 12 månaderna. Det är en ökning med 35 procent jämfört med första kvartalet i år. Det visar undersökningen Fastighetstempen från PwC.

[ Annons ]

– Det blir intressant att följa utvecklingen där det för närvarande förefaller vara flera parametrar som samverkar i en positiv riktning vilket borde resultera i en livlig transaktionsmarknad framöver, säger Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PwC.

Så många som 76 procent räknar med att det egna företagets hyresintäkter ska öka och 62 procent ser stigande hyresintäkter för branschen som helhet. När det gäller tillgång till lånefinansiering för investeringar tror 60 procent att det kommer att öka, jämfört med 54 procent vid årets början. Över hälften räknar också med att tillgången till eget kapital kommer att öka och en fjärdedel tror på en ökad tillgång till kapital genom alternativa finansieringsformer.
– Utländska aktörer blir allt mer aktiva vilket beror på att tillgången till lånekapital har ökat och att stora internationella fastighetsfonder börjar få upp Norden på sin radar, kommenterar Robert Fonovich.

De fastigheter som bedöms av respondenterna som mest attraktiva när det gäller bästa avkastning ligger inom kontors- och bostadssektorn. Intresset för handelsfastigheter minskar.

 

Fastighetstempen genomförs bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Undersökningen fångar regelbundet upp aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och olika finansiella aktörer. Syftet är att visa hur bolagen ser på utvecklingen för de kommande 12 månaderna för såväl det egna företaget som branschen i helhet. Undersökningen bygger på 97 intervjuer under perioden september-oktober 2013.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]