Foto: Jenny Glans.
Publicerat 25 maj, 2018

Trådlös fastighetsteknik är framtiden

Allt mer teknik kommunicerar trådlöst, numera även byggnadsventilation. Utan signalkablar blir det enklare att installera, och ger flexibilitet när man bygger om och kundanpassar lokaler.

Isotopen 1, som ligger i Hagastaden i Stockholm finns närmare 1500 trådlösa noder i fastighetens ventilationssystem. Handels- och kontorshuset har uppnått miljöcertifieringen breeam på nivån ”outstanding”. Det byggdes av NCC och blev färdigt i slutet 2016. Nu ägs och förvaltas det av Castellum.

[ Annons ]

De batteridrivna noderna sitter i spjäll, givare och luftdon och kommunicerar med centralenheten, som via ethernet har kontakt med ventilationsaggregaten.

Installationerna är fortfarande under intrimning men Lars Blomberg, teknisk förvaltare hos Castellum, menar att den trådlösa tekniken fungerar.

– I våra loggar har vi kunnat se att det är väldigt få avbrott i kommunikationen mellan don, givare och fastighetens styrsystem. Egentligen har vi bara haft kommunikationsbortfall vid arbeten i systemet, säger han.

Så funkar det i Isotopen
Wise kommunicerar via ett meshnät. Det är uppbyggt av många små nätverksnoder där kommunikationen hoppar från nod till nod. Eftersom varje nätverksnod har kontakt med flera andra noder, så kan signalerna som regel hitta fram, även om en nod slås ut. Nätet blir då mycket stabilt.

Ett avbrott är ingen större dramatik. Ventilationsaggregatet stannar inte, utan går bara tillbaka till sitt grundflöde. Och det är en typ av bortfall som kan uppstå även med trådkopplad ventilation. Men den trådlösa tekniken har fördelen att den larmar om den försvinner, vilket inte alltid konventionella givare gör.

Än så länge är det bara Swegon, med sitt system Wise, som erbjuder helt trådlös kommunicerande ventilation. Kostnaden för den trådlösa tekniken är lite högre.

– Men totalkostnaden över tid är lägre när man slipper installation av kablage. Dessutom minskar kostnader vid förändringar. I många fastigheter pågår mer eller mindre konstant ombyggnationer, varför den trådlösa tekniken väcker stort intresse från fastighetsägare, säger Jan Risén på Swegon.

Andra ventilationstillverkare är mer tveksamma till tekniken.

– I dagsläget är det inget vi har då tekniken med trådlöst fortfarande har brister i tappad kommunikation, vilket kan ge risker i samband med brand eller annan fara. Innan säkerheten kan garanteras ser vi utmaningar med trådlös teknik, säger Magnus Jacobsson, försäljningschef vid Lindab.

Något Jan Risén avvisar:

– Sannolikheten för att en trådlös batteridriven givare ska fungera exempelvis vid brand är betydligt större än för en trådbunden givare. Radiovågor påverkas inte av rök eller hög temperatur så länge givaren är intakt. Informations­säkerheten är sannolikt högre i ett krypterat radionät än i ett vanligt Modbusnätverk, säger Jan Risén.

Martin Persson vid Ventab har erfarenhet av att projektera och installera ventilation och fastighetautomation.

– Det finns olika typer av trådlös teknik. Swegon använder sig av en bevisat mycket tillförlitlig trådlös teknik från Lumenradio som visat sig fungera mycket bra i extrema krävande radiomiljöer, säger han.

Här finns dock begränsningar eftersom det inte är någon öppen kommunikationsstandard.

– När inga andra företag i branschen får tillgång till tekniken hämmar det utveckling och konkurrens. Slutna system brukar tyvärr ha en begränsad livslängd då de utvecklas allt för sakta och det alltid kommer konkurrerande system med nyare teknik.

Martin Persson betonar fördelarna med en enkel installa­tion.

– Då det bara är spänningsmatning till aktiva spjäll och don som ska kopplas in så är installationen oerhört enkel. Du behöver inte ta någon hänsyn till hur noderna kopplas in.

Dock bedömer Martin Persson att kostnader för installation inte blir så mycket mindre, eftersom de flesta komponenter behöver spänningsmatning. Han gissar att de blir cirka fem procent lägre.

Lars Blomberg tror trådlöst är framtiden i fastigheter:

– Om jag får sia, så tror jag att den mesta av fastighetstekniken kommer att vara trådlös framöver.
Jag kan såklart bara uttala mig ur ett fastighetsägarperspektiv, men fördelarna är så många att det sannolikt blir branschstandard, spår Lars Blomberg.

Det är framförallt den ökade möjligheten till större flexibilitet när äldre byggnader ska moder­niseras han ser som en fördel.

– Ska man göra en äldre fastighet bättre energi- och klimatmässigt, måste man komplettera med många givare. Det blir ganska stora kostnader om det krävs kabel. På så sätt är trådlös teknik bra vid ombyggnader.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]