[ Annons ]

Publicerat 12 oktober, 2012

Fastighetstaxering: Deklarera på nätet och undvik misstag

Blanketten kommer i brevlådan vid månadsskiftet – men i år går det bra att göra sin fastighetstaxering redan nu på nätet. ”Risken för misstag blir mindre”, säger Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

I höst är det alltså igen dags för den allmänna fastighetsdeklaration som görs vart sjätte år. Förra taxeringen var den förenklade taxeringen 2010 för ägare av hyresfastighet, och i grunden skiljer sig inte förfarandet från den. Däremot får 72 000 industrifastigheter ett nytt taxeringsvärde för första gången på sex år.  Totalt rör det sig om 195 000 deklarationer som ska in och 62 000 förslag på taxeringar som blir godkända om ingen rättning sker av fastighetsägaren (gäller industrifastigheter).

[ Annons ]

Skatteverket har tillsammans med Lantmäteriverket tagit fram de nya taxeringsvärdena och det är prisnivån 2011 som ligger till grund för dessa värden. Nytt i år är att deklarationen kan göras på Skatteverkets hemsida där man själv får fylla i alla uppgifter om hyra. Det gäller även i blanketten som kommer med posten. För hyreshus får man inget förslag.
– Vid taxeringen 2010 hade vi förtryckt genomsnittshyran, men det gav inte så bra resultat. Många trodde att det bara är att skriva på för att det är förtryckt och glömde fylla i lokalhyran vilket resulterade i en massa extraarbete för oss, säger Erik Rydelid.

Man ska lämna bruksvärdeshyra för hyreshus och marknadshyra för lokaler – det vill säga den faktiska hyran. För industrifastigheter finns, till skillnad från övriga deklarationer, ett taxeringsförslag. Beloppet är beräknat efter en avkastningsmetod där hyran är beräknad efter bland annat standarden på byggnaden. Stämmer uppgifterna i blanketten behöver man inte göra något.

Har man egen verksamhet i fastigheten finns ingen faktisk hyra att redovisa och det kan enligt Erik Rydelid ställa till en del problem.
– Man får uppskatta den marknadsmässiga hyran för området eller genomsnittshyran. Uppgifter om det går att hitta på vår hemsida på fakta om värdeområden.
I år är även första året som det går att lämna sin deklaration genom ombud – dock endast på nätet. Ombudet måste vara godkänt av Skatteverket.

__________________________________________________

Taxeringsvärden ofta fel – ”Det bästa är att yrka på ändringar redan nu”

Det är vanligare att ett taxeringsvärde är fel än rätt. Det menar i alla fall experter på konsultföretag och revisionsbyråer.

– I alla de uppdrag jag gjort har det aldrig hänt att vi inte hittat något som är feltaxerat i bolagen, säger Annika Arnström, skatteexpert på Ernst & Young som arbetat med fastighetstaxeringar i snart 20 år.

Hon menar att felbedömningarna blir allt fler på grund av att Skatteverket får svårare att bedöma fastighetsvärden.
– Det finns också mycket som är säreget i en fastighet och då bör man yrka det i deklarationsförfarandet. Det är strategiskt bättre än att begära omprövning och hamna i skatteprocesser som kan ta lång tid. Skatteverket måste behandla skatte­deklarationen och fatta ett beslut senast 15 juni 2013, säger Annika Arnström.

Hyran för lokaler är den värdefaktor som påverkar taxeringsvärdet allra mest och i hyror kan det döljas många snårig­heter att se upp med. Vilka olika tillägg finns med, som utsmyckning, larm, städning, marknadsföringsbidrag med mera – allt detta som inte är hyra och därför inte heller ska påverka taxeringsvärdet. Det finns även skäl för fastighetsägare att se på undantagsregler för specifik användning.

Finns det stora parkeringsytor i fastigheten som gör att den avviker från typfastigheten? Och hur många av hyresgästerna sysslar med offentlig verksamhet?  Är det mer än 50 procent av ytan utgår ingen fastighetsskatt.
Vanligt skäl till feltaxering är vakanser i huset, säger Andreas Adolphsson, skattejurist på Grant Thornton och  med tidigare erfarenhet från Riksskatteverket.
– När man fyller i deklarationen är det för nivån 2011 men det kan vara hyresgäster som flyttar i november eller december 2012 så huset står delvis tomt. Den typen av uppgifter måste man yrka i deklarationen.

Men bryr sig fastighetsägare om skatten när den ändå förs vidare till hyresgästen?
– Jag hör ibland den typen av resonemang. Man ska dock betänka att skatten belastar bruttohyran. Det förekommer att hyresgäster funderar på att byta lokal när den blir för hög, säger Andreas Adolphsson.

__________________________________________________

Går att ändra till maj 2013

  • Den allmänna fastighetstaxeringen görs vart sjätte år.
  • E-tjänsten är i gång sedan den 17 september och öppen fram till maj 2013. Så länge den är öppen kan man ändra uppgifter  i deklarationen.
  • Blanketterna distribueras till fastighetsägare i månadsskiftet september/oktober
  • Deklarationen ska vara inlämnad senast den 1 november.
  • Beslut om taxeringen fattas 15 juni 2013 och sedan får man sitt besked.
  • Gör man inte arbetet själv kan godkända ombud lämna in deklarationen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]