[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 23 juni, 2020

Fastighetsskatt och dyrare boende är rådet till regeringen

En i princip återinförd fastighetskatt som även berör bostadsrätter. Det föreslår Finanspolitiska rådet i en ny rapport. Den ändrade bostadsbeskattningen skulle öka inkomster till staten med 40–50 miljarder kronor per år. 

Det är många ekonomer som den senaste tiden föreslagit att man tar bort dagens kommunala fastighetsavgift och ersätter den med en procentuell fastighetsskatt beräknad på taxeringsvärdet, alltså samma konstruktion som fanns fram till fastighetsskatten togs bort januari 2008. 

Nu sällar sig även Finanspolitiska rådet till den skaran. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik och ge förslag till de styrande. I den nya rapporten vill man se en likformig beskattning av kapital, inklusive värdet av boende i villa, bostadsrätt och ägarlägenhet. 

[ Annons ]

Utgångspunkten är en skatt lik den för sparande i ISK där en schablon beräknad efter statslåneräntan betalas varje år och det oavsett om värdet går upp eller ner. Till det en schabloniserad skatt för värdeökningen. Rådet vill ha ett förutsägbart och trögrörligt system som inte ger de boende stora överraskningar och man utgår därför från schabloner. 

Om ett småhus eller bostadsrätt är taxerad till 4 miljoner kronor skulle det bli som följer enligt den modell som Finanspolitiska rådet föreslår:

Taxvärde x statslåneräntan tioårigt glidande 1,24 %49 600 kr
Taxvärde x schabloniserad värdeökning satt till 2%80 000 kr
Skatteunderlag:  129 600 kr 
På detta en årlig skatt 30 procent (inget tak sätts) 38 880 kr 

Vid försäljning ska säljaren kunna räkna av värdeökningen som betalats under åren från den totala reavinsten vilket innebär att den rena skattedelen är cirka en tredjedel av den totala skatten. 

Effekterna av en fastighetskatt enligt denna modell blir att dyra bostäder får en bra mycket högre fastighetsskatt än idag och antagligen även ökad rörlighet eftersom reavinstskatten efter ett långt boende inte blir så stor vid försäljning, den har betats av under boendetiden.

För hyresrätter anser rådet att dagens fastighetsavgift tas bort och att justeringar görs i bolagsskatten som jämställer förutsättningarna med eget boende. 

I övrigt föreslår även sänkt statlig inkomstskatt, ett enhetligt skatteavdrag på förvärvsinkomster och en enhetlig moms på 21 procent.

– Vi visar att skattesystemet kan göras enklare och mera neutralt utan att skatteintäkterna eller inkomstfördelningen i olika dimensioner förändras. Vi visar också att de föreslagna förändringarna ökar sysselsättningen och antalet arbetade timmar”, skriver rådet i sammanfattningen till sin rapport. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]