[ Annons ]

Låga räntor tillsammans med stabila vakanser och hyror har under de senaste åren hållit uppe lönsamheten i de svenska fastighetsföretagen. Under våren har dock tecken på en avmattning börjat synas. Den är tydligast i Malmöregionen där fastighetsbranschen tyngs av den svaga danska ekonomin.
Publicerat 16 juli, 2013

Fastighetsmarknad i Sverige: Regionala skillnader förstärks

Låga räntor tillsammans med stabila vakanser och hyror har under de senaste åren hållit uppe lönsamheten i de svenska fastighetsföretagen. Under våren har dock tecken på en avmattning börjat synas. Den är tydligast i Malmöregionen där fastighetsbranschen tyngs av den svaga danska ekonomin.

Nu presenterar Fastighetsägarna Sverigebarometern som tar temperaturen på fastighetsbranschen. Och bilden som målas upp är att de regionala skillnaderna förstärks. I Malmöregionen uppger 33 procent av fastighetsägarna att kontorsvakanserna har ökat under det senaste halvåret. Motsvarande andelar i Göteborg och Stockholm är 14 respektive 13 procent.

[ Annons ]

– Fastighetskonjunkturen är fortfarande god och risken för en kraftig försvagning är liten. De flesta fastighetsägare i vår barometer har en positiv syn på utvecklingen framöver. En majoritet av dem planerar för större köp under det kommande året. Däremot är det uppenbart att de regionala skillnaderna har förstärkts under våren, säger Tomas Ernhagen som är chefekonom hos Fastighetsägarna Sverige.

Marknaderna i Göteborgs- och Stockholmsregionerna är visserligen fortsatt stabila, men det tar längre tid att hyra ut lokaler och hyreshöjningarna är relativt små.  I Malmö uppger endast 13 procent av fastighetsägarna att kontorshyrorna har ökat under det senaste halvåret. Motsvarande andelar i Göteborgs- och Stockholmsregionen är 57 respektive 40 procent.
– De regionala skillnaderna förväntas förstärkas framöver. Exempelvis räknar 25 procent av fastighetsägarna i Malmö med att kontorsvakanserna kommer att öka under det kommande året. I Göteborg och Stockholm har endast 5 procent av motsvarande uppfattning, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]