[ Annons ]

Fastighetsägarna startar en ny utbildning i fastighetsföretagande i ett samarbete med KTH. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och första utbildningstillfället är i november.
Publicerat 20 augusti, 2014

Fastighetsföretagande blir högskolekurs

Fastighetsägarna startar en ny utbildning i fastighetsföretagande i ett samarbete med KTH. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och första utbildningstillfället är i november.

I november startar kursen Fastighetsföretagande, en skräddarsydd högskolekurs som berör frågor kring fastighetsägande i den privata sektorn. Kursen arrangeras gemensamt av Fastighetsägarna och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

[ Annons ]

– Vi har under många år gett en motsvarande kurs som riktar sig till personer som arbetar med fastighetsfrågor inom offentlig sektor. Den kursen har varit mycket uppskattad och många av frågorna, som till exempel kalkylering och underhållsplanering, är liknande i båda sektorerna. Då kom tanken upp att göra en variant som direkt riktar sig mot privat sektor, säger professor Hans Lind, professor på KTH.

Han tror att det finns ett behov i branschen av bredare utbildningar som ger alla inom företaget samma grund att stå på. Något som Katja Kalda på Fastighetsägarna Sverige håller med om:
– Det finns ett stort behov och det känns spännande att för första gången samarbeta med KTH kring en utbildning.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar på ett litet eller medelstort fastighetsbolag eller fastighetsförvaltande bolag.
Förutom att behandla de centrala frågorna för fastighetsägande kommer kursen också ha ett särskilt fokus på fastighetsekonomiska aspekter som marknadsanalyser, investeringsbedömningar och det juridiska regelverket.
– Vi från akademiskt håll hoppas särskilt kunna bidra med att sätta in saker i ett lite bredare perspektiv och se kopplingar mellan olika problemområden, säger Hans Lind.

För vem? Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag.
När? Kursen genomförs under tre tillfällen: 17–18 november, 3–4 februari 2015 och 23–24 mars 2015
Var? Ulfsunda Slott, Stockholm
Veta mer? Gå in på www.fastighetsägarna.se/utbildning/hogskolekurser/fastighetsforetagandeeller kontakta Katja Kalda, marknadsansvarig på Fastighetsägarna Sverige.

Utbildningen kräver att du har allmän behörighet för högskolestudier eller har praktisk erfarenhet som ger dig samma behörighet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]