[ Annons ]

Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 25 maj, 2020

”Fastighetsföretag är inga sprängfyllda kassavalv”

En del debattörer erbjuder nu generöst bostadsföretagens pengar för att införa hyresstopp och hyresfria månader. Det är ingen bra idé om vi vill undvika att pandemikrisen ska blomma ut i en fullskalig finans- och fastighetskris, menar Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige

Den pågående pandemin har utsatt samhället för stora påfrestningar. Varslen och arbetslösheten har skjutit i höjden och de prognosmakare som vågar sia om framtiden oroar sig för tvåsiffriga BNP-fall. Statistiken över det nuvarande tillståndet i ekonomin lugnar inte.

För många är det den fundamentala osäkerheten som skrämmer mest. Ingen kan ge ett besked om hur länge pandemin kommer att behålla sitt grepp om världsekonomin. Ingen vet hur företag, hushåll och politiker kommer att agera. Börsen, som ofta har nerverna på utsidan, kastas mellan hopp och förtvivlan. När detta skrivs, mest förtvivlan.

[ Annons ]

I denna sörja av osäkerhet måste politiker och myndigheter göra sitt yttersta för att hålla normalt livskraftiga företag under armarna för att så långt som möjligt undvika att folk kastas ut i arbetslöshet. Och den växande skara som ändå tvingas dit, måste stöttas ekonomiskt. Permitteringsstöd, förstärkt a-kassa och ökade bidrag till kommunerna är därför exempel på bra stöd i denna akuta situation.

En sak förvånar dock. Det gäller synen på landets fastighetsföretag. Till skillnad från andra företag, ser många fastighetsföretag som en sorts sprängfyllda von Ankavalv, som kan vittjas för att täppa till hål i den övriga ekonomin. Den så kallade hyresrabatten är ett exempel på denna syn. Rabatten har i debatten uppfattats som ett stöd till fastighetsägare. Det är dock fel. Den är ett stöd till lokalhyresgäster, ett stöd som kräver fastighetsägarens medfinansiering. I andra länder, som Danmark, har man ett annat synsätt. Där har företagsstödet utformats som ett direkt stöd till drabbade företag. Lyckligtvis verkar vår regering och dess samarbetspartier nu svänga i denna fråga.

På bostadssidan har det ännu inte aviserats några särskilda stödåtgärder – utöver de ovan nämnda stöden för att skydda anställda och hjälpa arbetslösa. Det saknas dock inte debattörer som vill mer. En del kommer dragandes med von Ankakassaskåpet på näthinnan. Generöst bjuder de på både hyresstopp och hyresfria månader.

I denna generositet glömmer de bort att bostadsföretag också är företag. De flesta av dem är dessutom småföretag med relativt tunna marginaler i den löpande förvaltningen. Att pressa dessa marginaler är inte riskfritt. Om banker och andra kreditgivare börjar oroa sig för bolagens kreditvärdighet, kan likviditeten snabbt torka upp även om Riksbanken gör sitt bästa för att förhindra det. Och plötsligt har vi i vår generösa okunskap adderat en finans- och fastighetskris till den pågående pandemikrisen. Då går vi snabbt från ett dåligt till ett riktigt uselt läge.

Var gärna generös med egna pengar, men fundera både en och två gånger innan du är generös med andras pengar. Fastighetsföretag är också företag och inga sprängfyllda kassavalv.

Tomas Ernhagen,
chefekonom, Fastighetsägarna Sverige

Tomas Ernhagen

Gör: Chefekonom på Fastighetsägarna Sverige

Mer om:  Född och uppvuxen i Lund. Bor i Stockholm sedan 1994. I botten nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Innan Fastighetsägarna var Tomas drygt tio år på Riksbanken och har ett mångårigt förflutet som journalist.

Twitter: @TomasErnhagen

Läs fler krönikor av Tomas Ernhagen »

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]