Kontor hemma vid köksbordet lockar fler egenföretagare i fastighetsbranschen än vad en anställning på ett företag gör.
Publicerat 30 maj, 2017

Fastighetsfolk vill vara fria

Endast en av tio egenföretagare inom fastighetsbranschen skulle hellre vara fast anställda. Det visar en ny Novusundersökning. "Innebär att rätt personer med rätt drivkraft driver företag", säger Per Skargren, företagsansvarig inom Swedbank, som beställt undersökningen.

Livet som företagare lockar mer än livet som anställd. I alla fall bland egenföretagarna inom fastighetsbranschen. I en färsk Novus-undersökning, beställd av Swedbank, uppger endast 1 av 10 att de hellre skulle varit anställda av ett företag.

[ Annons ]

– Det känns både positivt och inspirerande att de flesta företagarna inte längtar efter att bli anställda i ett företag. Det innebär sannolikt att rätt personer med rätt drivkraft driver företag, vilket är bra för Sverige, säger Per Skargren, företagsansvarig hos Swedbank.

Men samtidigt som entreprenörsdriften är stark inom fastighetsbranschen svarar 8 av 10 att företagsklimatet varit oförändrat eller försämrat under det senaste året, och endast en av tio ser ljust på företagsklimatets framtid.

38%

av egenföretagarna inom fastighetsbranschen oroar sig över höga personalkostnader.

Källa: Novus entreprenörsundersökning

Undersökningen har också täckt in andra typer av branscher, och avslöjar vissa skillnader i upplevelsen av tillvaron som egenföretagare, beroende på vilket fält man arbetar inom.

Den största andelen företagare, över en tredjedel (34 procent), somlängtar till ett liv som anställd finns inom hotell och restaurang. Lägst är andelen bland de som driver företag inom branscherna Information/kommunikation (fem procent) samt inom Juridik/ekonomi/teknik (sex procent).

Andelen som hellre skulle vilja vara anställd är högre bland de som tar ut en lägre lön från sitt företag. En av fem av de som tar ut en lön under 20 000 kronor efter skatt per månad uppger att de hellre vill vara anställd.

– Det är inte helt oväntat att de som tar ut en lägre lön i större utsträckning skulle vilja vara anställd i stället. Egenföretagaren bär ett större eget ansvar för sin ekonomiska trygghet och är ekonomin knapp kan det vara svårt och stressande, fortsätter Per Skargren.

Fakta: Om undersökningen

Swedbank har undersökt entreprenörsviljan hos företagare inom fastighetsbranschen. I maj genomfördes en Novus-undersökning på uppdrag av Swedbank bland 2500 företag med upp till 49 anställda som visar hur företagare inom fastighet upplever sina jobb. Ur undersökningen framgår även vad företagarna oroar sig över och hur de ser på företagsklimatet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]