[ Annons ]

Kontor och bostäder är de mest attraktiva investeringsobjekten, och hyresintäkterna kommer att stiga. 2015 ser ljust ut när PwC ber branschaktörerna att själva förutspå läget på marknaden.
Publicerat 5 mars, 2015

Fastighetsbranschen spår ökade hyresintäkter

Kontor och bostäder är de mest attraktiva investeringsobjekten, och hyresintäkterna kommer att stiga. 2015 ser ljust ut när PwC ber branschaktörerna att själva förutspå läget på marknaden.

Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwCs undersökning Fastighetstempen. Över sjuttio procent av respondenterna tror på ökande hyresintäkter för branschen. Man tror även på stigande fastighetspriser, ökade investeringar och över hälften av de tillfrågade bolagen kommer även att anställa ny personal under de tolv kommande månaderna.

[ Annons ]

– Det mesta pekar uppåt i årets upplaga av Fastighetstempen och det ser ut som om 2015 kommer vara ännu ett framgångsrikt år för den svenska fastighetsbranschen. Vi kan förvänta oss ett par nya noterade fastighetsbolag under 2015 och ökat internationellt intresse. Många i branschen anger svårigheten att hitta lämpliga investeringsobjekt som den största utmaningen under året och det säger väl en hel del menar Robert Fonovich, branschansvarig för Real Estate på PwC Sverige.

Hyresintäkterna väntas öka
En klar majoritet, 73 procent, av de svarande tror på ökade hyresintäkter under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 46 respektive 67 procent. Några av de bidragande orsakerna till den positiva synen på hyresintäkterna anges god konjunktur i tjänstesektorn samt nyproduktionsprojekt som bidrar till att öka genomsnittlig bashyra.

Stigande fastighetspriser
Även tron på stigande fastighetspriser är stark och når en högstanotering sedan mätningarna startade 2013. Hela 83 procent av de tillfrågade aktörerna tror på högre priser under 2015. Motsvarande siffra för 2013 och 2014 var 35 respektive 64 procent. Andelen svarande som tror på oförändrade priser har minskat drastiskt från över 50 procent för två år sedan till endast 15 procent i årets upplaga av Fastighetstempen. Endast en procent av de svarande tror på sjunkande fastighetspriser.

Mest attraktiva objekten
Kontor och bostäder anses vara de mest attraktiva investeringsobjekten medan industrilokaler bedöms som minst attraktiva. Närmare 6 av 10 fastighetsföretag anger också att de kommer investera mer i befintligt bestånd.

Nyanställningar väntar under året
Över hälften (54 procent) av respondenterna anger att de kommer utöka personalstyrkan under 2015. Motsvarande siffra för föregående år låg på 41 procent. Endast 6 procent tror på neddragningar vilket är oförändrat med föregående år.

Läs hela undersökningen här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]