Foto: Shutterstock
Publicerat 15 oktober, 2018

Fastighetsbranschen fortfarande bäst på jämställdhet

Fastighetsbranschen fortsätter att vara börsens mest jämställda, med två topplaceringar på Allbrights gröna lista. På en andraplats återfinns Wihlborgs fastigheter, tätt följd av Atrium Ljungberg.

Jämställdhetsarbetet fortsätter att ge effekt. Fastighetsbranschen är bäst på jämställdhet på börsen även i år. Antalet kvinnor i ledningsgrupperna har ökat från 33 till 36 procent. Däremot har mängden kvinnor i styrelserna minskat, från 41 till 38 procent.

[ Annons ]

Fastighetsbranschen är även bäst när det gäller vd posten. Hela 22 procent är kvinnor, att jämföra med börsbolagen i stort, där siffran är 9 procent.

— Fastighetsbranschen fortsätter ändå skina i toppen. Däremot har man inte flest företag på den gröna listan längre. Hälsovårdsbranschen har ryckt upp sig och går framåt med 5 procentenheter jämfört med i fjol. En anledning till det är delvis att det rör sig om ny noterade bolag, säger Allbrights vd, Amanda Lundeteg.

Bäst på jämställdhet bland fastighetsbolagen är Wihlborgs fastigheter med sin andraplats på den gröna listan. Bolaget har klättrat stadigt på listan under de år som Allbright kartlagt jämställdheten inom näringslivet.

– Det är naturligtvis glädjande att vi placerar oss bra på den här listan, för även om det inte varit en medveten satsning för oss att placeras oss på en viss nivå, så sänder det förstås signaler om att vi är ett bolag som är medvetna om frågorna och har med dem på hållbarhetsagendan. Jag tror generellt att det är klokt att se saker ur flera perspektiv för att kunna fatta klokare beslut, och då behöver man en blandning av människor, säger Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.

Hon kommer själv från en bakgrund inom bygg och fastighetsutveckling, där majoriteten varit män. I miljöer som är enahanda, och med personer med liknande bakgrunder, tenderar hjulspåren att bli lite djupare, menar hon.

– Vi bär alla med oss fördomar som vi måste utmana för att utvecklas. Om vi som företag inte tänker modernt, till exempel när det gäller jämställdhet, så blir vi sårbara. Och då är vi inte förberedda på vilka krav och villkor våra framtida kunder kan tänkas ställa. Vi behöver en bra utsiktsposition, och man ser inte lika bra nere i djupa hjulspår, säger Ulrika Hallengren.

Även om fastighetsbranschen gör bra ifrån sig i Allbrightrapporten, är inte allt guld och gröna skogar i övriga branscher. Bland annat är vart fjärde bolag helt utan kvinnor i ledningsgrupperna.

– Jag tror att det stereotypa fördomar om kvinnor på chefspositioner som ligger bakom. Män som är försiktiga beskrivs som sansade, medan kvinnor som är försiktiga beskrivs som fega. Unga män är lovande, och unga kvinnor är oerfarna. Vi ser att detta är vanligast bland småbolagen, där är det 40 procent som saknar kvinnor i ledningen, säger Amanda Lundeteg.

Läs även Fastighetstidningens intervju med Amanda Lundeteg:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/betongkross/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]