Publicerat 15 september, 2021

Fastighetsbolaget Emilshus avser notera preferensaktier på First North

Fastighetsbolaget Emilshus avser att notera bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market. Emilshus grundades 2018 och är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaq Stockholm har gjort bedömningen att bolaget uppfyller noteringskraven på First North och avser att godkänna en ansökan från bolaget om notering av preferensaktierna under förutsättning att bolaget uppfyller vissa sedvanliga villkor, däribland uppfyllande av spridningskravet för preferensaktierna.

- Under de senaste åren har Emilshus haft en stark tillväxtresa. Genom en nyemission av preferensaktier skapar vi handlingsutrymme för Emilshus att fortsätta växa med fokus på avkastning och stabila kassaflöden. Vi ser att det finns intressanta affärsmöjligheter för Emilshus som passar vår inriktning på utveckling och förvaltning av ett högavkastande fastighetsbestånd med stark lokal förankring. En notering kommer att ytterligare stärka vårt varumärke samtidigt som vi expanderar ägarbasen och förbättrar tillgången till kapital, kommenterar Jakob Fyrberg, vd för Emilshus.

Erbjudandet i samband med noteringen riktar sig till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Erbjudandet förväntas tillföra bolaget en bruttolikvid om upp till 200 miljoner kronor eller 230 miljoner om den sedvanliga övertilldelningsoptionen om 15 procent utnyttjas i dess helhet.

Ankarinvesterare är Bygg-Göta, Danske Invest och Prior & Nilsson Fonder som åtagit sig att
förvärva preferensaktier i erbjudandet till ett värde om totalt 90 miljoner kronor till ett pris om 27,60 kronor per preferensaktie.

Fullständiga villkor kommer att ingå i det prospekt som bolaget kommer att upprätta med anledning av erbjudandet. Swedbank sköter arbetet med börsnoteringen. Erbjudandet till allmänheten i Sverige kommer hanteras av Swedbank och Avanza.

Emilshus ägde vid halvårsskiftet 87 fastigheter med ett marknadsvärde på 3,7 miljarder kronor och ett substansvärde på 1,4 miljarder kronor. Hyresintäkterna på rullande tolv månader är 224 miljoner kronor med ett driftsöverskott på 182 miljoner kronor och ett förvaltningsresultat på 107 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]