[ Annons ]

Den största utmaningen för kommersiella fastighetsbolag handlar om att pressa kostnaderna för att bygga och förvalta sina fastigheter, det visar en färsk undersökning som gjorts på uppdrag av Grant Thornton. Även om inget av bolagen tror på minskade intäkter för det närmsta året, har de samtidigt en stor respekt för de effekter som en sämre konjunktur för deras kunder kan föra med sig.
Publicerat 20 september, 2013

Fastighetsbolagen pressar kostnaderna

Den största utmaningen för kommersiella fastighetsbolag handlar om att pressa kostnaderna för att bygga och förvalta sina fastigheter, det visar en färsk undersökning som gjorts på uppdrag av Grant Thornton. Även om inget av bolagen tror på minskade intäkter för det närmsta året, har de samtidigt en stor respekt för de effekter som en sämre konjunktur för deras kunder kan föra med sig.

På det stora hela visar undersökningen att fastighetsbolagen är ganska optimistiska om de närmsta 12 månaderna och inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser eller marknadsvärden. Det som nära tre fjärdedelar av de intervjuade däremot bedömer som den största externa risken är hur deras kunder drabbas av en sämre konjunktur. Det kan jämföras med 2011 års undersökning då knappt en femtedel gav samma svar. Fastighetsbolagens åtgärder för att hantera utmaningen fokuseras kring att få ner bygg- och förvaltningskostnaderna för sina fastigheter.

[ Annons ]

– Vi noterar att det dröjer sig kvar en oro för konjunkturen på marknaden. Intresset för kassaflödesfrågor och därmed lönsamhet märker vi tydligt av i efterfrågan på rådgivning inom fastighetsområdet, konstaterar Andreas Adolphsson, tax partner och ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp fastigheter & bygg.

Svagast efterfrågan är det på butikslokaler, där sju procent av de intervjuade upplever en efterfrågeminskning och bara 17 procent tror på en ökning. När det gäller kontorslokaler tror en tredjedel att efterfrågan kommer att öka.

Undersökningen är gjord i slutet av augusti 2013 på uppdrag av Grant Thornton och bygger på telefonintervjuer med trettio av de 100 största kommersiella fastighetsbolagen i Sverige. Senast undersökningen gjordes var 2011.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]