Det är viktigt att vara extra försiktiga i kontakten med hyresgäster i riskgrupp. Foto: Shutterstock
Publicerat 17 mars, 2020

Fastighetsbolag inför restriktioner för att hindra smittspridning

Stränga rutiner vid besök hos boende och andra försiktighetsåtgärder. Arbetet för att säkra förvaltningen under corona-krisen är i full gång.

Fungerande fastighetsförvaltning är utifrån ett samhällsperspektiv en vital verksamhet. Men att kontakten med hyresgäster innebär också risk för smittspridning. På många håll ser fastighetsbolag nu över sina rutiner för att säkra verksamheten och minimera risken.

[ Annons ]

– På Fastighetsägarna Service tar vi  smittspridningen av coronavirus på stort allvar och har vidtagit ett antal åtgärder för att minska smittspridningen i samhället. Vi är måna om våra kunders och medarbetares hälsa, samtidigt som vi självklart vill hålla samma höga servicenivå. Vi följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och har i nuläget vidtagit följande åtgärder som kommunicerats till våra kunder, säger Anna Birgersson, chef marknad, hållbarhet och HR på Fastighetsägarna Service.

Hon berättar att det dels handlar om att säkra upp verksamheten internt. Det handlar då om liknande åtgärder som i de flesta företag. Alltså exempelvis karantän för de som har varit i riskområden och/eller upplever symptom. Men i vissa fall är det ner eller mindre omöjligt att undvika kontakt.

– Medarbetare som utför arbete hemma hos kunder eller är i fysisk kontakt med kunder håller en nära dialog med kunden för att försäkra sig om att kunden inte är sjuk, har befunnit sig i ett högriskområde eller uppvisar symptom innan arbetet utförs. Vi är extra försiktiga med kunder som är i riskgrupp, där vi endast utför arbete av extremt akut karaktär och i de allra flesta fall planerar arbetet längre fram, säger Anna Birgersson.

På kundservicen arbetar man på distans och tar emot frågor och hanterar ärenden som vanligt.

–­ Kommunikation är en viktig del under denna extraordinära situation, vi följer utvecklingen och kommunicerar dagligen med våra medarbetare samt stöttar med underlag för kommunikation som kan användas i mötet med våra kunder. Vi ser att vi, mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder som vi vidtagit för såväl medarbetare och kunder, har något längre ledtider än normalt vilket vi kommunicerat till kunder i olika kanaler, säger Anna Birgersson.

Hos Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har man liknande rutiner.

– Vi har en utifrån samhällsperspektiv viktig verksamhet. Det är en stort ansvar som vilar på oss som leverantör och arbetsgivare och vi tar det på största allvar. Ganska snabbt kunde vi ta fram nya rutiner för att kunna arbeta på ett för de boende och medarbetarna säkrare sätt. Utöver att hantera den löpande verksamheten förbereder vi också oss på att kunna hantera olika riskscenarier i fastigheterna som akuta vattenläckor hos personer som har influensaliknande symptom, säger Magnus Molin, vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Gör ni några särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning?
– Självklart! Annars hade vi inte tagit vårt ansvar. Därför gör vi många olika saker. Bland annat så kommunicerar vi med våra hyresgäster om att de ska skydda sig och oss från smitta genom att minimera kontakt vid symptom. Vi arbetar med att alla medarbetare ska förstå att de ska vara hemma vid symptom även milda sådana, vi går inte hem till de som är sjuka eller uppvisar symptom och vi uppmanar alla att tvätta händerna noga och ofta. Cheferna uppmanas att vara uppmärksamma och varje morgon stämma av läget hos medarbetare samt att skicka hem medarbetare.

Magnus Molin berättar att bolaget gjort en uppdaterad bemanningsplanering och han i rådande läge bedömer att man har god kapacitet att hantera förvaltningen.

– Som det ser ut nu är det också markant färre boende som anmäler fel i sina lägenheter eftersom de också är försiktiga med besök från utomstående.

Liknande rutiner och rekommendationer finns även hos AMF fastigheter som mestadels förvaltar kontor och handelsplatser.

– Vi är extra noggranna vid rengöringen av ytor som många rör vid, till exempel hissknappar, handtag, knoppar, ledstänger och så vidare. Publika platser som våra handelsplatser städas kontinuerligt under hela öppettiden, säger Tina Landelius, kommunikationsansvarig på AMF Fastigheter där man nu har dagliga möten för att diskutera coronavirusets utveckling och spridning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]