[ Annons ]

Foto på Anders Holmestig: Johan Bergmark.
Publicerat 15 oktober, 2020

Fastighetsägarorganisationer bävar för hårda EU-krav

EU:s renoveringsvåg kan innebära mycket långtgående krav på fastighetsägare. Nu höjs röster i flera länder att arbetet måste ske i samverkan med fastighetsbranschen.

MEPS, eller Minimum Energy Performance Standards, är ett nytt begrepp att lägga på minnet. Det är alltså den minimistandard för energiprestanda som EU-kommissionen komma att ställa på fastighetsägare. Räkna med stränga krav på att uppgradera befintliga byggnader.

Från fastighetsägarorganisationerna i Tyskland och Grekland hörs redan upprörda röster över kravet på MEPS. Fastighetsägarna Sverige har hittills intagit en något mer balanserad position.

[ Annons ]

– Fastighetsägarna välkomnar ambitionen och innehållet i stort i Renoveringsvågen. Alla branscher måste bidra till att nå de ambitiösa men nödvändiga klimatmålen. Det finns dock komponenter som till synes är motstridiga att kombinera som ”affordability” med införande av ”Minimum Energy Performance Standards (MEPS)”. Det kommer att krävas en stor dos av balans och anpassning i utformandet av MEPS och av eventuella stöd så att kraven inte blir för kostsamma att uppfylla för till exempel bostadsrättsföreningar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Han hänvisar till de förslag för en hållbar omstart som Fastighetsägarna tidigare framfört. Där betonas vikten av att lägga krutet på att skapa de rätta förutsättningarna för energieffektivisering. Fastighetsägarna menar att det går att utforma bättre styrmedel som ger incitament och möjliggör renoveringar.

En liknande linje är Emmanuelle Causse, generalsekreterare för fastighetsägarorganisationen UIPI (Union of Property Owners ) i Bryssel:

– Vi står inför oöverträffade utmaningar och oöverträffade åtgärder behövs, även från EU-medborgare och fastighetssektorn. Renovationsvågen är tillfället att ta itu med dessa utmaningar. Men det bör göras med och för medborgarna, med ett ännu starkare fokus på medel snarare än skyldigheter, säger Emmanuelle Causse i ett uttalande.

Från UIPI:s sida pekar man på, vad man menar är, orimligheten i att kraven på energirenovering enligt MEPS ska genomföras homogent i alla byggnadssegment, från Helsingfors till Valletta. Man pekar även på det faktum att i vissa EU-medlemsstater är den genomsnittliga årliga nettoinkomsten mindre än 10 000 euro. Då är utrymmet för omfattande åtgärder litet.

Enligt EU-kommissionen kommer det att krävas investeringar i storleksordningen 275 miljarder euro varje år för nå det föreslagna målet 2030.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]