Publicerat 20 april, 2015

Fastighetsägarnas vanligaste frågor till Skatteverket

Återstår några frågetecken att reda ut innan årets deklaration ska in? Kanske kan du hitta ett svar bland några av de vanligaste frågorna som Skatteverket får in från fastighetsägare.

Visste du att hyresavdrag för hyresgäster som själva utför en del av förvaltningen kan vara skattefritt? Eller att den kommunala fastighetsavgiften bara gäller för bostadsdelen av ett hyreshus, och inte för lokaldelen?

[ Annons ]

Du som fortfarande har frågor kring vad som gäller inför årets deklaration kanske kan hitta svar bland de vanligaste frågorna som Skatteverket får in från fastighetsägare. Här har vi samlat några av dem. Se länkar längst ner för mer information.

Mina hyresgäster får ett avdrag på hyran mot att de utför en del förvaltningsarbete. Hur deklarerar jag detta?

Skatteverket svarar: Den förmån i form av avdrag på ordinarie hyran som en hyresgäst kan få för trappstädning, trädgårdsskötsel etc. på hyresfastigheten kan vara skattefri.

För skattefrihet krävs att avdraget inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för den aktuella arbetsuppgiften och att samtliga hyresgäster som deltar i självförvaltningen får hyresavdrag med samma belopp. Motsvarande skattefrihet finns för bostadsrättsinnehavare.

Du kan läsa mer om självförvaltning på sidan 20 i broschyren Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar, SKV 378.

Om förutsättningarna för skattefrihet inte är uppfyllda ska hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren beskattas för hyres-/avgiftsnedsättningen i inkomstslaget tjänst.

För skattefrihet krävs att avdraget inte överstiger den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för den aktuella arbetsuppgiften och att samtliga hyresgäster som deltar i självförvaltningen får hyresavdrag med samma belopp. Motsvarande skattefrihet finns för bostadsrättsinnehavare. Om förutsättningarna för skattefrihet inte är uppfyllda ska hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren beskattas för hyres-/avgiftsnedsättningen i inkomstslaget tjänst.

Jag fick ett nytt taxeringsvärde på mitt hyreshus vid fastighetstaxeringen 2013. Ska jag betala fastighetsavgift och fastighetsskatt på ett höjt taxeringsvärde med en gång?

Skatteverket svarar: Nej, inte förrän året efter. Första gången det nya taxeringsvärdet vid hyreshustaxeringen 2013 ska ligga till grund för fastighetsavgift och fastighetsskatt är i inkomstdeklarationen 2014¹För bostäder i hyreshuset betalar du kommunal fastighetsavgift. För lokaler betalar du statlig fastighetsskatt. Undantag: Företag eller andra som har brutet räkenskapsår som slutar senast den 30 juni 2013, ska lämna sin inkomstdeklaration redan november eller december 2013.

Jag har sålt min fastighet i februari 2015. För vilken tid ska jag betala fastighetsavgift eller fastighetsskatt?

Skatteverket svarar: Det är den som är – eller blir – ägare till fastigheten den 1 januari som ska betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten för hela kalenderåret . Vem som ska anses som ägare i samband med en fastighetsförsäljning, avgörs av tidpunkten för äganderättens övergång.Det vanligaste är att äganderätten övergår till köparen vid en tidpunkt som har avtalats i köpekontraktet, oftast tillträdesdagen.Om det däremot inte har avtalats något i kontraktet om en senare tidpunkt för äganderättens övergång, anses köparen som ny ägare från och med den dag som köpekontraktet undetecknas.

Läs mer om äganderättens övergång här.

Jag är delägare i ett handelsbolag som äger en fastighet. Är det handelsbolaget eller jag som ska betala fastighetsskatten?

Skatteverket svarar: Det är handelsbolaget som ska betala fastighetsskatten.

Jag äger ett hyreshus som har bnåde bostäder och lokaler. Ska jag betala fastighetsskatt eller fastighetsavgfit för lokaldelen, och i så fall hur mycket?

Skatteverket svarar: Du ska betala 1,0 % i statlig fastighetsskatt på taxeringsvärdet för lokaldelen med tillhörande tomtmark i ett hyreshus.Den kommunala fastighetsavgiften gäller bara för bostadsdelen av ett hyreshus.

Jag äger ett hyreshus med bostäder. Vilken fastighetsskatt ska jag betala för kalenderåret 2014?

Skatteverket svarar: Från och med den 1 januari kalenderåret 2008 är fastighetsskatten slopad på bostäder. I stället gäller ett nytt system med kommunal fastighetsavgift.För kalenderåret 2014 (inkomstdeklarationen 2015) gäller följande: Den kommunala fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxerat värde för bostadsbyggnaden med tillhörande tomtmark.

Om värdeåret (nybyggnadsåret) är 1929—2003 betalar du hel fastighetsavgift. Är ditt hyreshus nybyggt och har värdeår (nybyggnadsår) 2004—2008 betalar du halv fastighetsavgift.

Är ditt hyreshus nybyggt och har värdeår (nybyggnadsår) 2009—2013 betalar du ingen fastighetsavgift alls. Avgiftsminskningen för nybyggnad gäller också om ditt hyreshus byggts om så mycket att det anses som nybyggt. Fastigheten ska då ha fått ett nytt värdeår som är detsamma som om- eller tillbyggnadsåret.

 

Viktiga datum att komma ihåg inför årets deklaration 

4 maj

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare.
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014).Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 maj.

8 juni

Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut under vecka 24 till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och har anmält mottagarkonto. Senast den 12 juni ska pengarna finnas på kontot.

30 juni

Till dig som är fastighetsägare skickar Skatteverket ut beslut om allmän fastighetstaxering 2015 av småhus, särskild fastighetstaxering 2015 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

 

Läs mer

Här kan du hitta alla regler om årets fastighetstaxering av hyreshus.

Fler frågor och svar om fastighetsskatt och fastighetstaxering.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]