[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 21 december, 2020

Fastighetsägarnas rekommendationer för köpcentrum

Besöksvärdar och zonindelning är viktiga verktyg för att uppnå det rekommenderade tak för maximalt antal besökare i köpcentrum som utarbetats av Fastighetsägarna.

I fredags aviserade regeringen att det krävs krafttag för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten meddelade att butiksinnehavare samt fastighetsägare med köpcentrum behöver identifiera ett maxantal för antalet personer som kan vistas i en butik respektive ett köpcentrum samtidigt. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Fastighetsägarna utarbetat en rekommendation.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen ytterligare. Därför har vi tagit fram en rekommendation kring hur ett maxtak för antalet besökare kan införas och vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att minska trängsel, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

Han betonat vikten av att alla aktörer nu tar ett gemensamt ansvar för att minska smittspridning. Samverkan mellan butiksinnehavare, restauranger och köpcentrum är avgörande för att lyckas påtalar Anders Holmestig.

Fastighetsägarnas rekommendationer:

• Utifrån fastighetens förutsättningar identifiera ett maxtak för antalet samtida besökare. I allmänhet bör maxtaket utgå från 1 person per 10-20 kvadratmeter tillgänglig yta (butiksytor, allmänna ytor, restaurangytor).

• Överväg om det är lämpligt att dela in köpcentrumet i zoner utifrån dess förutsättningar och sätta ett besöksantal utifrån faktisk kvadratmeteryta i respektive zon.

• Använd besöksräknare för att i realtid följa hur många som befinner sig i köpcentrumet och ha en beredskap för att vidta åtgärder om antalet besökare närmar sig maxtaket.

• Använd förebyggande åtgärder för att minska trängsel på platser där trängsel kan uppstå, exempel på sådana åtgärder kan vara slussningssystem, kösystem utomhus eller riktning av besöksflöden.

• Använd avståndsvärdar för att påminna besökare om att hålla avstånd.

• Samverka med butiksinnehavare för att förebygga trängselsituationer utanför butikslokaler. Tänk på att butiksinnehavarna själva ansvarar för att avgöra maximalt antal besökare i respektive butikslokal.

• Kommunicera tider med högre respektive lägre besöksflöden på webbsidor, informationstavlor och liknande. • Informera om hur man som besökare tar eget ansvar genom att bara besöka köpcentrumet när man är fullt frisk, handla ensam och inte tillsammans med andra, om möjligt besöka köpcentrum på tider med lägre besöksflöden, handla under så kort tid som möjligt och använda hemleverans.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]