[ Annons ]

Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 0,75 procent senare i år. Till följd av fortsatt låg inflation och svag utveckling på arbetsmarknaden kommer räntan ligga kvar på låg nivå under de kommande åren. Den korta tremånadersräntan nu är det mest attraktiva alternativet för bolånetagare enligt Fastighetsägarna Sveriges senaste ränteanalys.
Publicerat 24 april, 2013

Fastighetsägarnas ränteanalys: Fördel tremånadersränta

Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 0,75 procent senare i år. Till följd av fortsatt låg inflation och svag utveckling på arbetsmarknaden kommer räntan ligga kvar på låg nivå under de kommande åren. Den korta tremånadersräntan nu är det mest attraktiva alternativet för bolånetagare enligt Fastighetsägarna Sveriges senaste ränteanalys.

Den svaga utvecklingen i den globala ekonomin talar för fortsatt låga räntor under de kommande åren.

[ Annons ]

– Riksbankens senaste räntebeslut tyder på att även majoriteten i ledningen nu börjat fokusera mer på den låga inflationen och den höga arbetslösheten än tidigare. Det ökar sannolikheten för en räntesänkning framöver. Vi räknar med att den kommer vid något av de penningpolitiska mötena i juli eller september, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Euroområdet befinner sig i recession och även i unionens starkare ekonomier, som Tyskland, tar sig tillväxten knappt över nollstrecket i år. Utvecklingen i euroområdet har satt spår i den kinesiska ekonomin i form av lägre tillväxt och i USA tyngs ekonomin av den finanspolitiska åtstramning som följt av den senaste tidens bråk om den federala budgeten.

Det internationella inflationstrycket lär därför vara svagt under lång tid. På grund av Sveriges starka utlandsberoende talar det för en fortsatt låg reporäntan.

– En sänkning från Riksbankens sida i kombination med fortsatt låg reporänta under de kommande åren ger fördel för boräntor med tre månaders bindningstid. För den som känner sig osäker, rekommenderar vi en kombination av tremånaders- och femårsräntor. Det måste, som alltid, vägas mot eventuella planer på att sälja bostaden inom de närmaste åren eftersom det är dyrt att lösa lån i förtid, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]